Oficiálna stránka obce

NEDOŽERY-BREZANY

Hornonitrianska obec Nedožery–Brezany vznikla v roku 1964 zlúčením samostatných dedinských celkov, pomenovanie ktorých vytvára súčasný názov obce. Nedožery – Brezany vo svete preslávil najmä rodák Vavrinec Benedikt – Laurentius Benedictus Nudozierinus (10. 8. 1555 – 4. 6. 1615), ktorý sa narodil v meštianskej rodine. Po štúdiách na partikulárnych školách v Prievidzi a Jihlave pôsobil ako rektor a učiteľ v Moravských Budejoviciach, Uherskom Brode, Prahe, Žatci a v Havlíčkovom Brode.
ÚRADNÁ TABUĽA
DOKUMENTY A TLAČIVÁ
KOMUNÁLNY ODPAD
VŠEOBECNE ZÁVäZNÉ NARIADENIA
VEREJNÉ VYHLÁŠKY
STAVEBNÝ A ŠKOLSKÝ ÚRAD

PODNET OD OBČANA

NAHLÁSTE NÁM PROBLÉM VO VAŠOM OKOLÍ

podnet@nedozery-brezany.sk

Zdravotnícke zariadenia v obci

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

AMBULANCIA PRE DOSPELÝCH
DETSKÝ LEKÁR
ZUBNÁ AMBULANCIA

VZDELÁVANIE

ZÁKLADNÁ ŠKOLA V. B. NEDOŽERSKÉHO
MATERSKÁ ŠKOLA
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ