Miestna ľudová knižnica

Miestna ľudová knižnica je zariadením Obecného úradu v Nedožeroch-Brezanoch. Zabezpečuje prístup k literatúre a informáciám obyvateľom obce. Zariadenie a knižný fond slúžia všetkým používateľom.

 

Knižnica poskytuje tieto služby:

a)      absenčné výpožičné služby (požičiavanie literatúry mimo knižnice)

b)      prezenčné výpožičné služby (sprístupňovanie literatúry v rámci priestorov knižnice)

 

Základné výpožičné služby poskytuje knižnica bezplatne. Čitateľom knižnice sa môže stať každý, kto má trvalé, alebo prechodné bydlisko v mieste knižnice. Zaregistrovaný člen knižnice obdrží čitateľský preukaz a svojim podpisom potvrdí evidenčný list čitateľa. V knižnici okrem výpožičiek môžu členovia (i ostatní občania) využiť PC(internet, kopírka) za stanovený poplatok.

 

Otváracie hodiny v MĽK:

Streda        8.00-11.00          14.00-17.00

Piatok        8.00-11.00          14.00-17.00

 

 

Členský príspevok

dospelí –3 €

študenti a žiaci – 2€

 

Využitie internetu: člen MĽK – bezplatne po dobu 30 min.

ostatní – poplatok 0,5€ /30 min.