zverejnené    
29.4.2020 Leitman dod. povolenie pres. RD + kolaud. NB 2020 pdf
20.3.2020 výzva všetkých podielových vlastníkov parcely C-KN 303 pdf
3.3.2020 Flimel HB+RD NB.pdf pdf
4.2.2020 Hromada A. zmena RD+kol. NB 2020.pdf  pdf
20.1.2020 Flimel RD + HO NB pdf
4.12.2019 inf. o začatí spr. konania obec Poruba hruska, ceresna, malincie p.č.1328-3NB pdf
13.11.2019 SSD zahustenie TS pri obchode NB pdf
12.11.2019 Hromada A. pristavba garaze NB 2019 NB pdf
11.11.2019 Slovak Telekom optická siet NB pdf
19.9.2019 O2 tel. stožiar NB pdf
17.9.2019 Slovak Telekom optická sieť NB pdf
10.9.2019 SSE zahustenie pri obchode NB pdf
10.9.2019 inf. o začatí spr. konania pdf
6.8.2019 inf. o začatí spr. konania obec Poruba hruska, ceresna, malincie NB pdf
6.8.2019 O2 stožiar deltech NB pdf
23.7.2019 Paspol výrob. hala NB.pdf pdf
12.6.2019 Oboňa Termont garáž NB  pdf
11.6.2019 Flimelová RD NB pdf
29.5.2019 PASPOL výr. hala NB pdf
28.5.2019 StVS servising kanalizácia roz. N-B
10.4.2019 Flimelova RD NB pdf
9.4.2019 StVS kanalizácia akt. N-B pdf
3.4.2019 Polášek prestavba RD NB pdf
2.4.2019 Vydanie rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum pdf
27.3.2019 inf. o začatí spr. konania Piatrík jabloň pdf
19.03.2019 inf. o začatí spr. konania obec Poruba matersk á škola NB pdf
13.3.2019 Uhrinová prístavba RD NB pdf
26.2.2019 Polašek prest. 1 akt. RD NB pdf
5.2.2019 Oboňa Termont garáž NB pdf
18.12.2018 Uhrinova prist. RD NB pdf
28.11.2018 obec LA chodník pre peších Lazany NB pdf
7.11.2018 Novotný RD NB 2018 pdf
23.10.2018 inf. o začatí spr. konania Šinko M. NB pdf
10.10.2018 Novotný zmena RD dopl. NB 1 2018 pdf
9.10.2018 obec LA Chodník pre peších NB pdf
22.8.2018 inf. o začatí spr. konania Šimo J. NB pdf
20.8.2018 Novotný zmena RD NB 2018 pdf
3.7.2018 Píšová RD NB pdf
15.5.2018 inf. o začatí spr. konania Pekár NB pdf
2.5.2018 obec LA kanal IBV Lazany NB pdf
17.4.2018 SSE rozšírenie VN NB pdf
28.03.2018 Píšová Rd + prístup NB pdf
27.03.2018 ST optická prípojka NB pdf
14.03.2018 obec Lazany Sl. str. splaš. kanal. NB pdf
07.03.2018 obec Lazany rozš. verj. vodovodu NB pdf
30.1.2018 SSE rozšírenie VN NB pdf
24.1.2018 Slovak Telekom optická prípojka NB pdf
24.1.2018 obec LA rozšírenie vodovodu NB pdf
28.12.2017 Rozhodnutie o umiestnení líniovej stvby pdf
6.12.2017 inf. o začatí spr. konania Peticová NB pdf
28.11.2017 Štiffel prest. RD NB pdf
14.11.2017 Oboňa garáž NB pdf
2.11.2017 SSE zahustenie TS pri obchode NB pdf
26.09.2017 Oboňa termon garáž zmena termínu NB pdf
13.09.2017 Oboňa termon garáž NB pdf
28.08.2017 inf. o začatí spr. konania Pekár N pdf
2.8.2017 SSE zahustenie TS pri obchode NB 1 pdf
27.6.2017 Iljin SÚ spev. pl. NB 2017 pdf
27.6.2017 Matuška RD 1 NB pdf
6.6.2017 Štiffel príst. RD NB 2017 pdf
5.6.2017 Píšová prest. RD NB pdf
18.05.2017 NRV Invest RD 2 NB pdf
18.05.2017 NRV Invest RD 1 NB pdf
17.05.2017 Matuška RD NB pdf
18.04.2017 Iljin st. úpravy spev.pl. SP NB 2017 pdf
18.04.2017 Píšová prestavba RD NB pdf
5.04.2017 Štiffel príst. a nadstavba RD NB pdf
4.04.2017 mesto PD rek MŠ Matušku NB pdf
28.02.2017 obec Lazany telocvičňa NB pdf
07.02.2017 mesto PD rek. MŠ NB pdf
24.01.2017 inf. o začatí spr. konania Humajova NB pdf
23.1.2017 inf. o začatí spr. konania obec NB stromy ZŠ PO 2016 pdf
16.1.2017 obec LA telocvičňa NB pdf
21.12.2016 inf. o začatí spr. konania Dolinaj NB 2016 pdf
30.11.2016 Iljin výstavba naklad. rámp NB pdf
30.11.2016 Iljin príst. spev. pl. NB 2016 pdf
29.11.2016 inf. o začatí spr. konania Toth NB 2016 pdf
23.11.2016 inf. o začatí spr. konania Znamenakova NB 2016 pdf
22.11.2016 Gašparova rek. RD NB pdf
25.10.2016 inf. o začatí spr. konania Ďurdina NB 2016 pdf
19.10.2016 Iljin prístavba rampy NB pdf
19.10.2016 Iljin prístavba spev.pl. SP NB pdf
18.10.2016 inf. o začatí spr. konania Urbar NB 2016 pdf
18.10.2016 inf. o začatí spr. konania Kobelova NB 2016 pdf
10.10.2016 inf. o začatí spr. konania vl. byt.dom s.č . 337 NB 2016 pdf
10.10.2016 inf. o začatí spr. konania Píšová NB 2016 pdf
22.9.2016 Gašparova rek. RD NB pdf
14.09.2016 inf. o začatí spr. konania Pažický NB 2016 pdf
17.08.2016 Valek RD NB pdf
11.07.2016 Bunda RD NB pdf
6.07.2016 Valek RD NB pdf
19.05.2016 Bunda RD NB pdf
  inf. o začatí spr. konania Štefíček NB 2 016 pdf
  Oznámenie o dražbe pdf
  inf. o začatí spr. konania ILJIN NB 2016 pdf
  Oznámenie o opakovanej dražbe pdf
  Liktor RD NB pdf
  Liktor RD NB pdf
  inf. o začatí spr. konania Hromada NB 2016 pdf
  mesto Pa  dets.ihrisko Športová ÚR+využ. NB pdf
  Stejskal RD2 NB pdf
  Priemstav ZspD BD NB pdf
  SSE zahustenie trafo Richterová NB pdf
  Hromada prístavba RD NB pdf
  Zbiňovec záhr. domček NB pdf
  inf. o začatí spr. konania Kudolániová 2015 pdf
  Stejskal 2-2 RD NB pdf
  Hromada Lad. prístavba RD NB pdf
  mesto Pa ihriska + využitie Športová NB pdf
  inf. o začatí spr. konania obecPO kostol 2015 NB pdf
  Stejskal RD1 NB pdf
  inf. o začatí spr. konania Ondovčinová 2015 pdf
  Zbiňovec záhr. domček NB pdf
  Stejskal 2 RD NB pdf
  Vlk IBV, komun, siete NB pdf
  mesto Pa ihriska + využitie riečna NB
  inf. o začatí spr. konania COOP Jednota Prievidza 2015
  Vlk IBV Kom, vod, plyn NB
  Ješík povolenie RD, Zdravotechnika - kanalizácia a ČOV
  Ješík RD stavebné povolenie
  mesto Pa rozhodnutie o stav. uzávere
  inf. o začatí spr. konania Paule 2015
  SSE richterová NB
  Ing. Ješík oznámenie - vodná stavba
  inf. o začatí spr. konania Peticová 2015
  Ješík RD NB
  Ješík RD NB
  Mokrý predl SP RD NB
  Mokrý predl. SP RD NB
  inf. o začatí spr. konania Urbár NB 2014
  Priemstav BD MK NB 2014
  mesto Pa uzávera NB
  Bartošová príst. balkona NB
  inf. o začatí spr. konania obec PO 2014 NB
  Mokrý RD+prev.NB
  Svitok výzva Prístrešok 2014 NB
  Priemstav BD NB
  ozn. o podanom odvolaní obec Lazany nar. odst. stavby 2014 NB
  oprava chyby v písaní nariad. odst. RD obec Lazany NB 2014
  Bartošová príst.balkona NB
  inf. o začatí spr. konania Šimo 2014
  obec NB oceľ. garáž LA
  Priemstav byt.dom SP NB 2014
  Priemstav byt.dom NB
  Priemstav BD NB
  obec NB garáž
  Svitok prístrešok NB2014
  Oznámenie o začatí konania vo veci odstránenia stavby
  KPN REAL Prístavba Raketa NB
  zastavenie UK, DODO AUTO
  Priemstav ND
  mesto Pa  dets.ihrisko Cyrila, Gorkého ÚR+využ. NB
  NB roz.naraid.odst.RD LA2014
  KPN REAL pol. objekt prístavba NB
  KPN real príst.raketa
  mesto Prievidza ihriska + využitie Gorkého, Cyrila NB
  KPN REAL Prístavba polyf.objekt NB
  DODO-AUTO
  nevyhnutné úpravy RD 601
  Flimel výzva nevyh. úpravy NB 2013
  Stavebné povolenie - Ing. Tatiana Richterová
  Prístupová komunikácia - oznámenie
  Oznámenie o zmene stavby pred dokončením
  Oznámenie o zmene stavebného konania-Hromadová
  Predĺženie dokončenia stavby
  Oznámenie o dodatočnom povolení stavby
  Oznámenie o začatí  spojeného územného a stavebného konania
  Oznámenie o začatí doplnkového spojeného územného a stavebného konania
  Oznámenie o začatí  územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním - Zahustenie DTS, RICHTEROVÁ“ objekt SO-01 Prípojka VN, trafostanica, NN rozvody – líniová stavba
  Oznámenie o začatí  spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním - Stavebné úpravy rodinného domu
  Stavebné povolenie Michal Hoffman
  SSE Zahustenie trafo NB
  Pažický nadstavba RD NB
  SSE zahustenie trafo NB
  Sibert prestavba RD NB
  SSE trafostanica NB
  ČOV Prievidza-1. etapa
  výzva na realizáciu nevyhnutných úprav na RD s.č. 530