Guľáš Cup 2020

Tretí ročník Guláš CUPU je za nami. Každý guláš bol vynikajúci na chuť a aj na pohľad. Porota v zložení Helena Ďurďinová, Vladimír Zaťko, Damián Hromada, Milan Kubačný to nemali vôbec ľahké. Nakoniec vyhodnotili ako najlepší guláš družstva KUKALA-Brezany s kapitánom Jozefom Kubačným, 2. miesto získali Majstri Kotla s kapitánkou Adel Kubačnou a tretí boli Pivkári s kapitánom Jozefom Bahuľom. Súťažilo sa aj o najsympatickejšie družstvo, kde vyhral Potok s kapitánom Romanom Antolom, druhý boli Fešáci s kapitánom Martinom Vavrom a tretí Kyjanica s kapitánom Pavlom Štefkom. Úprimne ďakujem všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na tomto podujatí. Zvlášť chcem poďakovať celému organizačnému tímu, zúčastneným členom DHZ, poslancom, obci Nedožery-Brezany za finančnú podporu a vďaka patrí aj jednotlivcom, ktorí dobrovoľne prispeli svojou prácou. Samozrejme súťažiacim a ich podporovateľom.

Autor textu: Monika Lenhartová

Vatra zvrchovanosti

Pri príležitosti 28. výročia Prijatia deklarácie o zvrchovanosti Slovenska sme si aj v našej obci v piatok 24. júla zapálili tradičnú Vatru zvrchovanosti. Príhovormi sa obyvateľom prihovorili starosta obce Ing. J. Pekár, PhD. a predsedníčka Miestneho odboru Matice Slovenskej B. Šimová. Za zvuku hymnickej piesne zapálili spoločne vatru. Na požiarnu bezpečnosť dohliadali členovia DHZ Nedožery-Brezany. Občerstvenie bolo pripravené, atmosféra aj napriek dažďu za zvukov hudby príjemná a my sa už teraz tešíme na budúci rok.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli akoukoľvek formou k úspešnému priebehu podujatia.

Stretnutie s víťazkou SuperStar

Image
Starosta obce poďakoval víťazke SuperStar 2020 Barborke Piešovej za vzornú reprezentáciu nášho regiónu.

Prijatie deviatakov u starostu obce

Dňa 24. júna 2020 prijal starosta obce našich deviatakov pri príležitosti ukončenia povinnej školskej dochádzky. Toto prijatie sa uskutočnilo v obradnej sieni obecného úradu, kde sa starosta žiakom slávnostne prihovoril a poprial im veľa úspechov do ďalšieho života. Deviataci sa spolu so svojimi pedagógmi podpísali do pamätnej knihy obce a prevzali si od starostu malý darček.

Deň detí

Naša obec spolu s dobrovoľným hasičským zborom nezabudla na deti ani počas koronavírusu. Pripravila si pre nich prekvapenie, ktoré si mohli vyzdvihnúť na plote základnej školy. Bolo krásne vidieť rozžiarené detské očká a v ich rúčkach pestrofarebné balóny.

Stavanie Mája

Image

Aj napriek neľahkej momentálnej situácii v našej spoločnosti sa aj v našej obci už tradične postavil Máj. Stavanie sa uskutočnilo bez prítomnosti občanov, čo nás mrzí o to viac, že sme tento rok mali pripravené pre obyvateľov mnohé novinky spojené s týmto tradičným podujatím. Máj tento rok vyzdobili poslankyne obecného zastupiteľstva Lucia Šujanová, Lucia Lacko Blahová a Moniha Lenhartová. O  chutné koláčiky sa postarali ženičky z Klubu dôchodcov. Za Máj ďakujeme Urbáru Brezany, za jeho prípravu a postavenie chlapom z DHZ Nedožery-Brezany, ako aj Poľnohospodárskemu družstvu Nedožery-Brezany. Veríme, že o rok sa už pri stavaní Mája stretneme aj s Vami.

Deň zeme 2020

Image

ĎAKUJEME všetkým občanom, ktorým nie je ľahostajné prostredie v ich okolí a zapojili sa do čistenia svojho okolia v našej obci a tým prispeli k zdravšej a čistejšej planéte Zem.

Zimné slávnosti Hornonitria

Image
Už tradične jedno z podujatí Zimných slávností Hornonitria je aj Deň detského folklóru pravnianskej doliny. 16. februára 2020 sa uskutočnil v našej obci, kde sa v programe predstavili DFS Malá Lubená z Poluvsia, DFS Briezka z Nedožier - Brezian, DFS Kapsiarik z Poruby, DFS Malá Sielnica z Lazian a hosť DFS Tekovanček zo Starého Tekova. Autor fotiek: Vladimír Novák

Obecný ples

Image

Detský karneval

Image
Sobota 15. februára sa v našej obci niesla v znamení masiek a detskej radosti. Obec spoločne s Dobrovoľným hasičským zborom si pre deti pripravili popoludnie plné hudby a tanca. Deti si vychutnali školičku tanca, stretli sa so Šmoulinkou a vyrobili si krásne výrobky v tvorivých dielňach. Všetky masky boli ocenené sladkou odmenou.
Autorom fotiek je Bibiana Lajčiaková

Obecná zabíjačka

Image

Blahoželanie k životnému jubileu - 100 rokov

Image
14 januára sa dožila krásneho životného jubilea naša spoluobčianska Jozefína Nedomová rodená Šlosiariková. Našej jubilantke zablahoželal starosta obce a poprial veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody v kruhu najbližších. Pani Jozefínka živió.

Batôžkový Silvester

Image
Posledná noc v roku 2019 sa v našej obci konala silvestrovská batôžková veselica plná skvelej zábavy a tanca v lúčoch pestrých farieb a tónov. Veselica sa niesla v duchu príjemnej rodinnej atmosféry do skorých ranných hodín Nového roku 2020.

Vítanie Nového roka 2020

Image
Na prelome rokov 2019 a 2020 sme sa už tradične s obyvateľmi spoločne stretli pred obecným úradom, aby sme vítali Nový rok 2020. Spoločne sme si pripili a zapriali všetko dobré do Nového roka. Skvelú atmosféru dotváral pestrofarebný ohňostroj a tanečná hudba.

Starostovská kapustnica

Image

Mikuláš v našej obci

Image
V piatok 6. decembra 2019 zavítal aj do našej obce Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelom a čertom. Ešte pred jeho príchodom deti ozdobili spoločný vianočný stromček. Po krátkom divadielku čerta a anjela mohol už prísť Mikuláš, ktorý rozsvietil vianočný stromček pred obecným úradom ako aj celú vianočnú výzdobu v obci. Deti si pre Mikuláša pripravili pesničku alebo básničku, za čo boli odmenený balíčkom.

Lampiónový sprievod

Image
Na sviatok sv. Martina 11. novembra našu obec rozžiarilo množstvo malých svetielok z lampiónov. Sprievod nám na začiatku spríjemnili deti z MŠ svojím spevom. Potom sme už začali sprievod, ktorý sme zakončili pred obecným úradom. Aj keď sa nám nepodarilo pre silný vietor vypustiť lampióny šťastia, nič to nezmenilo na rozžiarených detských očkách a skvelej atmosfére podujatia.

Poďakovanie za dlhoročnú prácu

Image
V sobotu 19.10. 2019 boli počas majstrovského zápasu TJ Družstevník Horná Nitra ocenení starostom obce a predsedom a členmi výboru TJ Družstevník Horná Nitra za dlhoročnú prácu pre klub pán Michal Kupčo, pán Ondrej Hlinka, pán Kamil Kováč a pán Oldřich Břiza.

Stretnutie jubilantov

Image
Ani tento rok obec spoločne s členkami ZPOZu nezabudla na svojich jubilantov a v stredu 9.10. 2019 ich pozvala pri príležitosti Mesiaca úcty k starším na slávnostné posedenie do kultúrno-spoločenskej miestnosti obecného úradu. Po slávnostnom príhovore starostu obce a po drobnom občerstvení si prevzali z rúk starostu obce darček. Na počúvanie im zahrala Naša kapela. Jubilanti sa spoločne porozprávali a zaspomínali na staré časy. Všetkým oslávencom srdečne blahoželáme a do ďalších rokov prajeme veľa zdravia, šťastia a radostných dní v kruhu svojich blízkych.

Jesenný deň detí hornonitria

Image
V poslednú septembrovú sobotu naša obec v spolupráci s občianským združením Hornonitie a miestnou akčnou skupinou MAS Žiar pripravila oslavu detí z celého územia deviatich členských obcí Hornonitria v  znamení športu, kreatívnych disciplín a folklóru.  V úvode programu privítal hostí i účinkujúcich  starosta Jaroslav Pekár a prezident združenia Hornonitrie Miroslav Dzina. Potom už štafetu pri mikrofóne prevzali klauni Sniwko a Buwko, ktorí sprevádzali deti celým dňom. Všetci spoločne si užili aj folklórne vystúpenia detského folklórneho súboru (DFS) Malá Lubená z Poluvsia, DFS Briezka z Nedožier-Brezian a DFS Kapsiarik z Poruby. Následne sa predstavili tí najmenší, deti z materských škôl (MŠ) regiónu. Svoju šikovnosť, hoci sú maličkí, predviedli deti z MŠ Tužina, MŠ Nedožery-Brezany, MŠ Nitrianske Pravno a MŠ Poruba. Všetky deti čakala sladká odmena.
Popoludnie patrilo školákom. Hoci spočiatku počasie podujatiu neprialo, nakoniec sa umúdrilo a obecné tímy v zložení ôsmich členov vo veku od 6 do 11 rokov mohli súťažiť v ôsmich disciplínach pod holým nebom.  Medailu za účasť si odnieslo na pamiatku každé dieťa. Na najvyššom stupni víťazov stál za najlepšie výkony obecný tím z Kľačna. Za ním nasledovali obce Poluvsie, ktorého deti dostali strieborné medaile a Nitrianske Pravno, ktorých na hrudi hriali bronzové medaile. Svojím potenciálom deti vyčarili vynikajúcu atmosféru nabitú úprimnou radosťou a smiechom. Svojou osobnou účasťou podporili podujatie starostovia obcí Hornonitria, krajskí i miestny poslanci samospráv.


Chovateľská výstava

Image
Počas víkendu 4. - 6.10. 2019 usporiadala základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v našej obci s finančnou podporou obce Nedožery-Brezany už jubilejný 30. ročník hornonitrianskej výstavy drobného zvieratstva. Výstava sa už tradične konala v areály Pod vŕbičkami. V sobotu 5.10. aj napriek nepriaznivému počasiu prišla chovateľov z našej obce podporiť aj družobná organizácia chovateľov z Českej republiky. Široká verejnosť si mohla prezrieť rôzne druhy hrabavej, vodnej hydiny, králikov, holubov a drobného vtáctva.

Deň obcí pravnianskej doliny

Image
V sobotu 14.9. 2019 sa naša obec zúčastnila Dňa obcí pravnianskej doliny v Nitrianskom Pravne. Od skorého rána ženičky z klubu dôchodcov pripravovali chutné posuchy podľa uchované receptu, aby ich na poludnie mohli ochutnať návštevníci podujatia. A veru nebolo ich málo.

Hodové majstrovské zápasy družstva dorastu a mužov

Image

Družstvo mužov TJ Družstevník Horná Nitra odohralo hodový zápas pod umelým osvetlením približne pri diváckej kulise 500 ľudí.Nástup hráčov na ihrisko sprevádzali najmenší odchovanci predprípravky a prípravky. Úvodným výkopom otvoril zápas predseda ZsFZ p. Ladislav Gádoši. Súčasťou hodového zápasu bolo aj losovanie tomboly, ktorú spolu losovali pán starosta našej obce Jaroslav Pekár a poslanec NR SR pán Dušan Tittel.

Jarmok pod vŕbičkami

Image

Guľáš Cup

Image

Symbolická vatra pri príležitosti zvrchovanosti Slovenskej republiky

Image

Cyrilometodské slávnosti

Image

Hornonitrianske folklórne slávností.

Image

Top guláš Hornonitria

Image

V sobotu 29.6. 2019 sa naša obec ako nováčik prvykrát zúčastnila podujatia Top guláš Hornonitria spojeným s turnajom vyslúžilcov vo futbale v Tužine. Guláš tím  za našu obec tvorili poslankyňa Lucia Šujanová, Peter Lipničan, Antónia Lipničanová, Ivan Vážan a Jozef Pekár. Vo futbale nás reprezentovali muži z družstva starých pánov Nedožery - Brezany, ktorý obsadili pekné 5. miesto. V programe sa predstavila Naša kapela.

Výstup obcí zo Štyroch chotárov

Image

Deň detí

Image

Olympiáda MŠ

Image

Deň matiek 2019

Image
Druhá májová nedeľa už tradične patrí našim mamám a starým mamám. Nezabudla na nich ani naša obec. V programe "Z lásky k Vám" vystúpili deti z Materskej školy, Detský folklórny súbor Briezka a spevácky odbor Základnej umeleckej školy. Svojím spevom mamičky a babičky potešila speváčka Alena Valentínyová. Na záver boli všetky mamy a staré mamy obdarované kvietkom a perníkovým srdcom z rúk pána starostu.

Výstup k partizánskym bunkrom 2019

Image
V sobotu 11. mája 2019 za krásneho slnečného počasia Lesné pozemkové spoločenstvo Žiar Nedožery v spolupráci s obcou a Poľovníckym združením Žiar zorganizovalo už 15. jubilejný ročník výstupu k partizánskym bunkrom.

Stretnutie účastníkov výstupu sa uskutočnilo ráno o 8.00 hod., kedy starosta obce spoločne s predsedom lesného pozemkového spoločenstva položil kyticu na hrob pána MVDr. Stanislava Gašpara.

Potom sa začal už samotný výstup k partizánskym bunkrom. Po zdolaní tejto túry čakalo na poľovníckej chate po Starým hájom pre účastníkov občerstvenie v podobe chutného gulášu a pivka.

Pre deti boli pripravené rône súťaže, jazda na koni a streľba zo vzduchovky.
Tí najlepší boli samozrejme aj odmenený.

Stavanie Mája 2019

Image

Členovia DHZ Nedožery-Brezany 30. apríla postavili pred obecným úradom tradičný Máj.

O výzdobu sa postarali deti zo školského klubu spoločne s poslankyňami obecného zastupiteľstva.

Príjemnú atmosféru zabezpečilo milé spevácko - tanečné vystúpenie detí z folklórneho súboru Briezka a seniórska skupina Naša kapela.

O občerstvenie v podobe koláčov a vínka sa postarali žienky z výboru Klubu dôchodcov.


Vítanie jari

Image

Dňa 19.3. 2019 boli deti prípravky TJ Družstevník Horná Nitra ocenené vedením našej obce, starostom, poslancami obecného zastupiteľstva a prednostom úradu za vzornú reprezentáciu obce Nedožery-Brezany vo futbale. Odmenené sú aj deti zo žiackeho družstva TJ Družstevník Horná Nitra., taktiež za vzornú reprezentáciu obce Nedožery-Brezany. Odmenou im bude výlet do Ružomberka 30.3.2019 spojený so vstupenkou na futbalový prvoligový zápas Ružomberok-Žilina so sprevádzaním hráčov na hraciu plochu počas úvodného nástupu.

Image

Deň detského folklóru 2019 - Poruba

Image

Karneval 2019

Image
Fašiangy sú obdobím radosti a zábavy. Aj v našej obci sa dňa 2.2.2019 ozývala hudba a šťastný smiech detí. Deti prezlečené do karnevalových masiek tancovali, súťažili a do sýtosti hodovali na dobrotách. Každá maska bola odmenená, no najkrajšou odmenou boli rozžiarené očká, radosť, dobrá nálada a pekný zážitok.

Vítanie nového roka 2019

Image