PhDr. Ján Beňadik, PhD.

Eva Hromadová

Lucia Lacko Blahová

Marek Petic

Ing. Monika Šimová

Mgr. Petronela Šovčíková

Mgr. Lucia Šujanová

Mgr. Martin Vavro

 

 

 
Rokovací poriadok OZ
Dodatok č. 1 2012 k Rokovaciemu poriadku OZ
Zásady odmeňovania samosprávy