PhDr. Ján Beňadik, PhD.

Eva Hromadová

Lucia Lacko Blahová

Monika Lenhartová

Marek Petic

Ing. Monika Mištinová

Mgr. Petronela Šovčíková, PhD.

Mgr. Lucia Ziburová

Mgr. Martin Vavro

 

 

 

 
Rokovací poriadok OZ
Zásady odmeňovania samosprávy