Minulosť

Prvý hasičský zbor v našej obci vznikol 11.11.1923 v Nedožeroch, o rok neskôr datuje svoj vznik aj Dobrovoľný hasičský zbor Brezany. Po spojení obci Nedožery a Brezany v roku 1964 sa spájajú aj oba zbory do spoločného celku aby vytvorili súčasný Dobrovoľný hasičský zbor obce Nedožery-Brezany. Náš hasičský zbor od prvých momentov patril nielen k najstarším zborom, ale aj najaktívnejším v našom regióne, za čo patrí obrovské uznanie všetkým členom našej jednotky od jej založenia až po súčasnosť.  Dobrovoľný hasičský zbor obce Nedožery-Brezany je najstaršou organizáciou našej obce. Od svojich počiatkov bol vždy našim občanom nápomocný pri každej živelnej pohrome, požiary a iných nežiaducich situácií.

Súčasnosť

Dobrovoľný hasičský obce Nedožery-Brezany má v súčasnosti 55 členov z ktorých je 9 žien a 46 mužov. Dobrovoľné hasičské zbory sa v súčasnosti v rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov delia do 4 kategórii- A,B,C,D. Náš hasičský zbor sa nachádza v kategórií A z čoho mu vyplýva aj viacero povinností. Týmto zaradením každoročne získavame dotáciu od DPO SR v hodnote 5000 € .Hlavnou podmienkou zaradenia v skupine A je okrem iného reakčný čas jednotky, teda do koľkých minút od vyhlásenia poplachu sú schopný vykonať výjazd. Našej kategórii je určený časový interval 10 min. Priemerne však naša jednotky vyráža na zásah do zhruba 5-6 minút od vyhlásenia poplachu. Okrem dotácií od DPO SR sa nám podarilo uzavrieť zmluvu s obcou Lazany o poskytovaní požiarnej ochrany aj pre obec Lazany ktorá vlastný Dobrovoľný hasičský zbor nemá .

Legislatíva

Zákon 314/ 2001 o ochrane pred požiarmi

Vyhláška 611/2006 o hasičských jednotkách.

Stanovy DHZo Nedožery-Brezany

Interné smernice DHZo Nedožery-Brezany.

 

Materiálno technické zabezpečenie.

Jednotka DHZo Nedožery-Brezany spĺňa materiálno- technické vybavenie požadované pre A kategóriu celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov. Okrem iného má naša jednotka aj vozidlo CAS 32 T 148,CAS 15 Iveco Daily, Nissan Navara a protipovodňový vozík.  

Služby zriadené v DHZo Nedožery-Brezany

Protiplynová služba- Frederik Škultéty

Spojovacia služba – Dominik Hromada

Strojná služba- Ján Klopan, Jozef Kubačný ml.

 

Členovia DHZo Nedožery-Brezany

Aktívni členovia :

 • Martin Vavro
 • Jozef Kubačný
 • Jozef Bahula
 • Michal Kubačný
 • Ján Klopan
 • Tomáš Mokrý
 • Ján Mokrý
 • Juraj Mokrý
 • Róbert Solár
 • Frederik Škultéty
 • Marek Boško
 • Samuel Ďuriš
 • Dominik Hromada
 • Richard Ďuriš
 • Damián Hromada
 • Marco Leitman
 • Jana Klopanová
 • Adam Laco
 • Barbora Šimová
 • Dominika Šimová
 • Michal Janík
 • Paulína Mendelová
 • Bibiana Lajčiaková
 • Monika Lenhartová
 • Nikoleta Škultétyová
 • Richard Boďa
 • Peter Klopček

 

Aktivity zboru v roku 2019:

 • Dňa 19.1. 2019 DHZo usporiadalo výročnú členskú schôdzu pre všetkých svojich členov, kde výbor DHZ sumarizoval rok 2018. Výročnej členskej schôdze sa zúčastnilo 50 členov.

 

 • Dňa 2.2. 2019 DHZo Nedožery-Brezany zorganizoval „Balónovú párty „ pre deti a dospelých v kultúrno-spoločenskej miestnosti OcÚ Nedožery-Brezany. Za veľkej účasti našich najmenších spoluobčanov.

 

 • Dňa 8.1.2019 o 1:26 bol jednotke DHZo Nedožery-Brezany nahlásený požiar pivničných priestorov rodinného domu v obci Lazany prostredníctvom Operačného Strediska KR HaZZ v Trenčíne. Jednotka vyrazila na miesto zásahu v čase 1:30 s technikou CAS 32 T 148 1+2 a Nissan Navara 1+4. Na mieste spolupracovala s jednotkou z OR HaZZ v Prievidzi a DHZo Nitrianske Pravno. Návrat na základňu bol 4:15. Chcem poďakovať všetkým zúčastneným členom DHZo Nedožery-Brezany za rýchly a dobrý zásah v ťažších klimatických podmienkach.

 

 • Ako každý rok sa dňa 25.1. 2019, naša zásahová jednotka podrobila výcviku protiplynovom zariadení OR HaZZ Martine. Zúčastnili sa ho 12 členovia DHZo Nedožery Brezany, ktorý daný výcvik absolvovali úspešne.

 

 • Dňa 13.2.2019 o 17:40 hod bol jednotke DHZo Nedožery-Brezany nahlásený požiar komínového telesa v obci Nedožery-Brezany ulica Sladkovičová. Na miesto zásahu vyrazila technika CAS 32 T 148 1+1 a Nissan Navara 1+2. Za rýchly zásah ďakujem zasahujúcim členom jednotky.

 

 • Dňa 4.marca o 14:47 hod bol jednotke DHZo Nedožery-Brezany nahlásený výjazd ku KPR do obce Poruba. Jednotka vyrazila na miesto zásahu v čase 14:50 hod. s technikou Nissan Navara 1+3. Po príchode na miesto zásahu jednotka okamžite začala s KPR s pomocou AED Zoll, ktorú vykonávala až do príchodu RLP.
  Aj napriek veľkej snahe všetkých zúčastnených zásah nemal šťastný koniec. 

 

 • Dňa 18.3.2019 bol jednotke DHZo Nedožery-Brezany nahlásený požiar dielne na ulici Tajovského v Prievidzi. Udalosť bola nahlásená 23:30. Výjazd jednotky 23:35 hod s technikou CAS 32 T 148 1+2 a Nissan Navara 1+1. Jednotka na mieste spolupracovala s OR HaZZ v Prievidzi, OR HaZZ Partizánske a DHZo Bystričany. Návrat na základňu do pohotovosti o 3:00 hod.

 

 • Dňa 23.3.2019 vykonala jednotka DHZo Nedožery-Brezany taktické cvičenie v budove obecného úradu v Nedožeroch-Brezanoch. Tematická náplň cvičenia bola požiar v priestoroch OcÚ na 1.poschodí s dohľadaním nezvestnej osoby. Jednotka vyrazila na miesto zásahu s technikou CAS 32 T 148 1+2 a Nissan Navara 1+4. Členovia na mieste zásahu zasahovali s použitím autonómnych dýchacích prístrojov.
  Cvičenie prebehlo podľa predpokladov, bez závažných chýb. Zadané úlohy boli splnené a vykonané bez nedostatkov.

 

 • Dňa 4.5.2019 o 20:00 hod DHZo usporiadal už tradičný hasičský ples v kultúrno-spoločenskej miestnosti OcÚ za účastí 80 hostí. Do tanca a na počúvanie nám hrala hudobná skupina Rios.

 

 • Dňa 3. apríla Dobrovoľný hasičský zbor obce Nedožery-Brezany v rámci svojej činnosti je aj spoluorganizátorom viacerých kultúrno-spoločenských podujatí v našej obci. Inak tomu nebolo ani 31.3. 2019 kde sa naši hasiči zúčastnili pri tradičnej ľudovej slávnosti "pálení moreny" 😉čím opäť raz dokázali, že pre našu organizáciu ktorá tento rok oslávi 96 výročie záloženia nie sú dôležité len povinnosti v rámci represie a prevencie ale aj záležitosti lepšieho kultúrneho vyžitia našich spoluobčanov a o zachovávanie pekných slovenských tradícií.

 

 • Dňa 4.4. 2019 jednotka DHZo Nedožery-Brezany vykonala v rámci preventívno-výchovnej činnosti ukážku techniky aj pre našich najmenších spoluobčanov v lokalite Kopaničky.

 

 • Dňa 19.4.2019 o 17:06 bol jednotke DHZo Nedožery-Brezany nahlásený prostredníctvom OS KR HaZZ v Trenčíne požiar rodinného domu v obci Hradec. Na miesto zásahu okamžite vyrazila technika CAS 32 T 148 1+2 a Nissan Navara 1+1 kde sa pripojili k jednotke OR HaZZ Prievidza k hasebným prácam. Po lokalizácií a následnej likvidácií požiaru sa jednotka vrátila na základňu do pohotovosti. Za dobrý a rýchly zásah chcem poďakovať všetkým zasahujúcim členom.

 

 • Dňa 20.4.2019 o 16:40 prostredníctvom OS KR HaZZ bol nahlásený výjazd jednotke DHZo Nedožery-Brezany k požiaru lesného porastu nad obcou Poruba. Jednotka okamžite vyrazila na miesto zásahu kde v spolupráci s jednotkou z OR HaZZ Prievidza a DHZo Poruba požiar zhruba za 2 hodiny zlikvidovali. 

 

 • Dobrovoľný hasičský zbor obce Nedožery-Brezany ako každý rok tak aj v roku 2019 zabezpečil stavanie mája v našej obci. Členovia zboru máj spílili, pripravili, previezli a nakoniec o 16:30 hod postavili pred budovou obecného úradu v časti obce Brezany.
  Chcem sa týmto spôsobom poďakovať všetkým členom nášho zboru ale aj všetkým zainteresovaným osobám ktoré sa podieľali na tejto akcií.

 

 • Dňa 7. mája 2019 jednotka DHZo Nedožery-Brezany na výzvu OO PZ SR Nitrianske Pravno vyrazila na technický zásah znášanie osoby v obci Lazany. Osoba nejavila známky života, nachádzala sa na posede neďaleko obce z ktorého ho jednotka pomocou lezeckých prostriedkov spustila a následne odovzdala pohrebnej službe. Jednotka sa na mieste zásahu nachádzala s technikou Nissan Navara 1+3.

 

 • Dňa 30.5. 2019 o 9:50 hod bol jednotke DHZo Nedožery-Brezany nahlásený požiar rodinného domu prostredníctvom OS KR HaZZ v Trenčíne. Rodinný dom sa náchadzal v časti mesta Prievidza - Veľká Lehôtka. Jednotka okamžite vyrazila na miesto zásahu s technikou CAS 32 Tatra 148 1+1 a Nissan Navara 1+1. Na mieste zásahu spolupracovali s jednotkou z OR HaZZ v Prievidzi. Po lokalizácií a následnej likvidácia požiaru sa jednotka vrátila na základňu.

 

 • Dňa 1.6. 2019 jednotka DHZo Nedožery-Brezany v rámci osláv MDD usporiadaných POTOK Pubom vykonala ukážku techniky, spojenú s ukážkou hasebných prác pri požiari osobného vozidla. Na ukážke sa prezentovali CAS 32 T 148 1+2 a Nissan Navara 1+1. Zúčastneným členom ďakujem

 

 • Dňa 2.6. 2019 v rámci iných činností v prospech obce Nedožery-Brezany jednotka DHZo zabezpečila prekrytie amfiteátru v areáli pod Vŕbičkami. Ďakujem všetkým zúčastneným členom.

 

 • Dňa 8.6. 2019 obec Nedožery-Brezany s DHZo Nedožery-Brezany pripravili pri príležitostí MDD podujatie v areáli pod Vrbičkami pre našich najmenších. Verím, že sme detičky potešili nie len hrami ale aj ukážkou hasičskej techniky.

 

 • Dňa 20. Júna 2019 jednotka DHZo Nedožery-Brezany vykonala odčerpávanie vody na viacerých miestach v našej obci. Jednotka zasahovala s vozidlom Nissan Navara 1+3. Chcel by som všetkým zúčastneným členom srdečne poďakovať za rýchly a účinný zásah.

 

 • Dňa 24. júna 2019 o 11:31hod bolo jednotke DHZo Nedožery-Brezany nahlásená prostredníctvom OS KR HaZZ v Trenčíne dopravná nehoda 3 vozidiel v obci Nedožery-Brezany, jeden z účastníkov DN bol zakliesnený vo vozidle, po príchode na miesto zásahu jednotka v spolupráci s jednotkou OR HaZZ PD osobu vyslobodila. Vytekajúce prevádzkové kvapaliny boli zachytené pomocou sorpčných prostriedkov. Po ukončení činností sa na rozkaz veliteľa zásahu jednotka vracia na základňu.

 

 • Dňa 26.6. 2019 v rámci preventívno-výchovnej činnosti DHZo Nedožery-Brezany vykonalo ukážku spojenú s prezentáciou práce hasičou na základnej škole v Lazanoch, kde detičkám členovia Marek Boško a Frederik Škultéty priblížili prácu hasičov a záchranných zložiek.