Súkromná základná umelecká škola, Družstevná 367, Nedožery - Brezany

Družstevná 367, 97212 Nedožery - Brezany

Telefón: 0908620380
E-mail: rastislav.sidloE-mailcentrum.sk


Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení pdf- zverejnené 15.1.2022