Stránka prebieha aktualizáciou

 

Milí spoluobčania,

Každý z obyvateľov má zároveň možnosť požiadať obec na t.č. : 046/5485380, aby mu bol poskytnutý štiepkovač alebo kompostovací voz na úpravu štiepky a nakladanie s obsahom kompostérov. Zároveň sa zakazuje zneškodňovať akýkoľvek odpad pálením.Pravidelný vývoz komunálneho odpadu od nového roku 2019 bude

KAŽDÚ STREDU V TÝŽDNI.“

 

Kalendár zvozu plasty

pet 

 

separuj

informačný leták
separovaný odpad
použitie biokompostéra
projekt realizovaný v rámci operačného programu životné prostredie
Článok zošliapavanie odpadu word