Územný plán obce Nedožery-Brezany

Grafická časť: 13, 579, 1113 ZIP
Textová časť:
text.pdf pdf


Doplnok k územnému plánu č.1


Grafická časť: kat - cppf-cti-cdop-ckom-cop-c pdf
Textová časť: text-c pdf

Doplnok k územnému plánu č.2

Územný plán obce doplnok č.2 
Textová časť 
Grafická časť 


Územný plán obce Nedožery - Brezany - klikni

Image