Programový rozpočet obce Nedožery-Brezany

 

 

 

Obdobie 2009  
Plnenie a čerpanie rozpočtu obce za rok 2009 word.gif
Rekapitulácia k 30.12.2009 word.gif
Záverečný účet obce za rok 2009 word.gif
Obdobie 2010  
Programový rozpočet obce pre rok 2010 word.gif
Rozpočet obce na rok 2010 word.gif
Plnenie a čerpanie rozpočtu obce za rok 2010 word.gif
Záverečný účet obce za rok 2010 word.gif
Obdobie 2011  
Programový rozpočet obce pre rok 2011 - príjmová časť word.gif
Programový rozpočet obce pre rok 2011- výdavková časť word.gif
Rozpočtové opatrenie č. 1/2011 príjmová časť word.gif
Rozpočtové opatrenie č. 1/2011 výdavková časť word.gif
Obdobie 2012  
Návrh príjmová časť - rozpočet word.gif
Návrh výdavková časť rozpočet word.gif
rozpočtové opatrenie č. 1/2012 – príjmová časť
rozpočtové opatrenie č. 1/2012 – výdavková časť word.gif
Obdobie 2013  
Rozpočtové výdavky 2013-2015 word.gif
Rozpočtové príjmy 2013-2015 word.gif
rozpočtové opatrenie č. 1 - výdavky
rozpočtové opatrenie č.1 - príjmy
plnenie rozpočtu za 1. polrok 2013
návrh - rozpočtové opatrenie č.2-2013
Obdobie 2014  
Návrh rozpočtové výdavky 2014-2016
Návrh rozpočtové príjmy 2014-2016
Obdobie 2015  
Návrh rozpočtu na roky 2015-2017
Rozpočtové opatrenie č. 1- príjmy
Rozpočtové opatrenie č. 1 - výdavky
Rozpočtové opatrenie č. 2
Rozpočtové opatrenie č. 3
RO č. 4
5.RO-príjmy 2015
5.RO-výdavky 2015
Obdobie 2016  
Rozpočet na roky 2016-2018
1.RO-príjmy 2016
1.RO-výdavky 2016
2.RO-príjmy 2016
2.RO-výdavky 2016
3.RO-príjmy 2016
3.RO-výdavky 2016
Rozpočtové opatrenie č. 4
5. RO-príjmy_2016
5. RO-výdavky_2016
Obdobie 2017  
R-P+V,2017-2019
1.RO-príjmy_2017
1.RO-výdavky_2017
2.RO_výdavky_2017
2.RO_príjmy_2017
Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 –príjmy
Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 –výdavky
4.RO_výdavky_2017
4.RO_príjmy_2017
5.RO_príjmy_2017
5.RO_výdavky_2017
Obdobie 2018  
Rozpočet na roky 2018-2020
RO č. 1 2018-príjmy
RO č. 1 2018-výdavky
RO č. 2 2018-príjmy
RO č. 2 2018-výdavky
RO č. 32018-výdavky
RO č. 32018-príjmy
RO č. 42018-príjmy
RO č. 42018-výdavky
Obdobie 2019  
Rozpočet na roky 2019-2021
Plnenie - čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2018
RO č 12019-výdavky
RO č. 12019-príjmy
RO č. 22019-príjmy
RO č 22019-výdavky
Rozpočtové opatrenie č.3 výdavky
Rozpočtové opatrenie č.3 príjmy

Obdobie 2020

 

Rozpočet 2020-2022

RO 1/2020-príjmy

RO 1/2020-výdavky

RO 2/2020

Zmena rozpočtu č.3

Zmena rozpočtu č.4

Zmena rozpočtu č.5

Obdobie 2021

 

Rozpočet 2021-2023

Rozpočtové opatrenie č.1

Rozpočtové opatrenie č.2

Rozpočtové opatrenie č. 3

Rozpočtové opatrenie č.4

Rozpočtové opatrenie č.5

Obdobie 2022

 

Rozpočet 2022-2024

Rozpočtové opatrenie č.1

Rozpočtové opatrenie č.2

Rozpočtové opatrenie č.3

Rozpočtové opatrenie č.4

Obdobie 2023

 

Rozpočet 2023-2025

Rozpočtové opatrenie č.1

Rozpočtové opatrenie č.2

Obdobie 2024

 

Návrh rozpočtu 2024-2026

Rozpočtové oparenie č.1