Rozdelenie poslancov obecného zastupiteľstva do jednotlivých komisií

Komisia finančná, sociálnych vecí a bytová:

Predseda:

Členovia komisie – poslanci 

Členovia komisie – z radov občanovKomisia výstavby a územného plánovania, pôdneho, lesného a vodného hospodárstva:

Predseda:

Členovia komisie – z radov občanov -Komisia životného prostredia a ochrany verejného poriadku:

Predseda:

Členovia komisie – poslanci -

Členovia komisie – z radov občanov -


Komisia pre rozvoj vzdelávania, kultúry, športu a mládeže:

Predseda:

Členovia komisie – poslanci -

Členovia komisie – z radov občanov - Komisia na ochranu verejného záujmu:

Predseda:

Členovia komisie – poslanci -