• Prenesený výkon na úseku stavebného poriadku v zmysle § 117 ods. 1, zákona č. 50/1976 Zb. bude zabezpečovaný zamestnancom obce Ing. Katarínou Jankovovou
    a to každú stredu v týždni v čase od 12.15 hod. do 17.00 hod.
  • Služby na úseku sociálneho poradenstva, sociálnej posudkovej činnosti, vydávanie rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu a jej zánik, bude v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách vykonávať externe Mgr. Alena Grondžák Pechová a to výlučne na požiadanie zodpovedného zamestnanca obce, ktorým je Bc. Jana Klopanová.Spoločný školský úrad - pracovisko Handlová

adresa: MsÚ Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová

Mgr. Jaroslava Maslíková
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: +421465192550
fax: +421465425614
mobil: +421918325886