Projekt DIKY MOC za pomoc priniesol 64 interaktívnych workshopov

Projekt DIKY MOC za pomoc priniesol 64 interaktívnych workshopov

„Projekt DIKY MOC za pomoc priniesol 64 interaktívnych workshopov.“

Tlačová správa

 (V Bratislave, dňa 26. 4. 2021) Celoslovenský projekt zameraný na sociálnu inklúziu a medzigeneračnú spoluprácu v oblasti nových médií a informačno-komunikačných technológií s názvom „DIKY MOC za pomoc“ unikátnym spôsobom spája seniorov a mládež. V období október 2020 až apríl 2021 priniesol 64 interaktívnych workshopov do vybraných miest a obcí  na Slovensku.

„Svet nových médií a informačno-komunikačných technológií predstavuje oblasť, ku ktorej majú seniori v drvivej väčšine prirodzený rešpekt. Našim cieľom je ich veľmi netradičnou a originálnou formou nadchnúť, získať si ich sympatie a dôveru a následne im aj veľmi ľudským, empatickým a veselým spôsobom tento svet priblížiť a ukázať, ako nám jeho výdobytky môžu mnohé veci v živote uľahčovať. Projekt formou bezplatných interaktívnych workshopov  prináša riešenie a motiváciu pre seniorov ako sa dostať zo sociálnej izolácie a zároveň reflektuje aj na ich potrebu  sebarealizácie. Seniori sa vďaka workshopom jednak hravou a zábavnou formou učia základným zručnostiam v oblasti nových médií a informačno-komunikačných technológií a zároveň aj získajú nový vietor do plachiet, odvahu a motiváciu na ceste za ďalšou realizáciou,“ vysvetľuje koordinátor projektu, Ing. Martin Michalica z občianskeho združenia Šedý medveď a dodáva: „Spätná väzba nám ukázala, ako nesmierne dôležité a osožné bolo realizovať dištančné formy neformálneho vzdelávania pre duševné zdravie seniorov počas dlhého obdobia sociálnej izolácie z dôvodu pandemických obmedzení. Radosť priniesli i spoločne vytvorené online magazíny, vďaka ktorým môžu seniori ako plnohodnotní reportéri tvoriť pre svoj internetový časopis a mapovať všetky podujatia v svojom regióne.“

Sociálna inklúzia prináša ďalšie neoceniteľné hodnoty, vrátane zvýšenej kvality medziľudských vzťahov či prevencie kriminality páchanej na senioroch.  Vďaka svojmu nastaveniu a mechanike projekt počas celého priebehu pomáha a prispieva k vytváraniu 64 partnerstiev medzi občianskymi organizáciami a subjektmi verejného sektora v oblasti poskytovania služieb zraniteľným skupinám.

Autorom a realizátorom projektu je občianske združenie Šedý medveď. Projekt “DIKY MOC za pomoc“ je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava.
a Karpatskou nadáciou.  Partnerom projektu je Trenčiansky samosprávny kraj. Partnerom projektu je obec Nedožery-Brezany.

 

Kontakt:

   Ing. Martin Michalica
   Koordinátor projektu

Projekt ‘DIKY MOC za pomoc’ je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu
je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

 

   Šedý medveď, o.z.
   e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
   mobil: 0915 / 795 240
   www.dikymoc.sk