Platba terminálom na OcÚ

Platba terminálom na OcÚ

Už nemusíte so sebou na obecný úrad nosiť hotovosť - poplatky môžete jednoducho zaplatiť platobnou kartou. 

V záujme zvýšenia kvality poskytovaných služieb, rozširujeme možnosti pri platení miestnych daní a poplatkov v pokladni obecného úradu bezhotovostným prevodom, prostredníctvom platobného terminálu.