Rekonštrukcia pamätníka Vavrinca Benedikta Nedožerského

Ďakujeme pánovi Jaroslavovi Pekárovi, st. za pokládku dlažby a osadenie kvetináčov. Realizácia bola uskutočnená bez nároku na odmenu.

Rekonštrukcia studne na parkovisku pri kostole.

Ďakujeme pánovi Jaroslavovi Pekárovi, st. za rekonštrukciu studne. Realizácia bola uskutočnená bez nároku na odmenu.

Záhon ruží pred Obecným úradom

Ďakujeme poslankyniam Lucii Lacko Blahovej a Mgr. Lucii Šujanovej za skrášlenie záhona ruží pred Obecným úradom.