Výzva na predkladanie ponúk

zverejnená 12.05.2020
Kamenivo + doprava kameniva do Nedožier-Brezian  
 

Výzva na predloženie ponúk  word.gif