Zber odpadu

Zber odpadu
Image
Vážení spoluobčania,
od 1. januára 2022 dochádza k zmene zberu separovaných zložiek odpadu v našej obci?.
Od nového roka sa budú zbierať zložky: plasty, kovy, VKM – tetrapaky v jednom spoločnom termíne a zvyšuje sa aj frekvencia vývozu 2x do mesiaca.
Výraznou zmenou je aj to, že uvedené zložky odpadu (plasty, kovy, VKM) sa môžu vkladať ?SPOLOČNE DO JEDNÉHO VRECA ?a nie je potrebné ich zbierať osobitne. Zberová spoločnosť následne uvedené zložky dotriedi na triediacej linke.
Obyvatelia bytoviek, ktorí majú k dispozícii na zber odpadu farebné 1100 l kontajnery budú triediť tak ako doteraz.
Kalendár zberu doručíme spoločne s druhým číslom obecného občasníka do každej domácnosti.