Zatvorená materská škola

Zatvorená materská škola
Materská škola oznamuje rodičom detí, ktoré navštevujú materskú školu, že v čase od 19.02.2019 do 22.02.2019 bude prerušená prevádzka školy z dôvodu epidemického výskytu chrípkového ochorenia.

Chorobnosť detí ku dňu 12.02.2019 bola 33%, ku dňu 18.02.2019 stúpla na 57%.

Z toho dôvodu je nevyhnutné prerušiť prevádzku MŠ.