SČÍTANIE OBYVATEĽOV ZAČÍNA DNES 15.02.2021!

SČÍTANIE OBYVATEĽOV ZAČÍNA DNES 15.02.2021!
  • Sčítanie je elektronické.
  • Sčítať sa musíte v termíne od 15.02.2021 do 31.03.2021.
  • Sčítanie je povinné pre každého občana.
  • Sčítať sa musí každý občan, ktorý má na území SR trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt.
  • Všetky údaje uvedené v sčítacom formulári musia byť platné k rozhodujúcemu okamihu sčítania, t.j. polnoc zo štvrtka 31.12.2020 na piatok 01.01.2021 (t.j. napr. dieťa, ktoré sa narodilo po 01.01.2021 po polnoci nebude sčítané, naopak osoba, ktorá zomrela v roku 2021, uvádza priezvisko platné k rozhodujúcemu dátumu).
  • Sčítať sa môžete cez formulár na stránke www.scitanie.sk alebo cez mobilnú aplikáciu
  • Asistované sčítanie bude prebiehať v termíne najneskôr do 31.10.2021, o presnom termíne budeme vopred informovať.
  • Za dieťa do 18 rokov vyplní sčítací formulár zákonný zástupca.
  • Pomôžte sčítať sa rodinným príslušníkom bez PC, starším občanom.