Zimná údržba komunikácií

Zimná údržba komunikácií
Obecný úrad žiada občanov, aby  n e p a r k o v a l i  svoje autá na miestnych komunikáciach počas zimnej údržby. Parkovaním áut na miestnych komunikáciach a chodníkoch sa bráni riadnemu výkonu zimnej údržby.