Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
V termíne od: 14.03.2019 08:30:00 do: 14.03.2019 13:30:00 bude v obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality v obci, ktoré sú uvedené v priloženom súbore.

Lokality s obmedzenou distribúciou elektriny pdf