Obecná zabíjačka

Obecná zabíjačka
Obec Nedožery-Brezany Vás pozýva na obecnú zabíjačku, ktorá sa uskutoční 9.februára t.j. v sobotu so žačiatkom o 9.00 hod. v priestoroch klubu dôchodcov s ochutnávkou zabíjačkových výrobkov.
O 13.00 hod. v kultúrno-spoločenskej miestnosti Vám spríjemní posedenie hudobná skupina Naša kapela a zároveň si budete môcť zakúpiť cukrárenské výrobky od pani Letavajovej z Kanianky.