Dušičky

Dušičky
V týchto dňoch na našich cintorínoch tichou spomienkou a zapálením sviečky vzdáme úctu a vďaku našim predkom, ktorí nás už predišli do večnosti.
 
Usilovali sme sa preto pripraviť tieto pietne miesta, čo najlepšie. Na cintorínoch prebiehali práce, kde sa pracovníci sociálneho podniku a dobrovoľníci podieľali na vyčistení priestorov. Na cintoríne v Brezanoch sme prepojili priestor chodníkom medzi informačnou tabuľou a domom smútku.
 
Zároveň od včerajšieho večera nám svieti národná kultúrna pamiatka r. k. kostola sv. Heleny a Krista Kráľa. Dominanta našej obce, na ktorú môžeme byť hrdí je viditeľná až z mesta Prievidza.
 
V piatok sme úspešne ukončili „Dni plné hier“, kde sa naše detičky mohli okrem hier priučiť aj základom varenia. Za skvelý nápad a organizáciu patrí veľká vďaka poslankyni Monike Lenhartovej a p. Elene Mazánovej.?
Image
Image
Image
Image