Balónová párty

Balónová párty
balonovaparty-min
Všetkým deťom – veľkým, malým na známosť sa dáva, že sa v našej obci chystá nevídaná sláva. Nech si na tú oslavu–krásavci a krásky prichystajú dopredu aj karnevalové masky.

Obec Nedožery - Brezany a Dobrovoľný hasičský zbor pozývajú všetky deti a  dospelých, ktorí majú chuť sa zabaviť.