Komunálna poisťovňa, a.s. - poistná zmluva pdf

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balíček pdf

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb pdf

Zmluva o poskytovaní verejných služieb pdf

Zmluva o vykonanie diela - Jozef Pekár pdf

Pravna služba Obec Nedožery-Brezany pdf

Zmluva o spracovávaní miezd pdf

Zmluva o spracovaní osobných údajov pdf

Zmluva o prenájme pozemku pdf

Nájomná zmluva Kanianka pdf

Dohoda UPSVAR pdf

Nájomná zmluva pdf

Zmluva o poskytnutí dotácií pdf

Zmluva o výkone výkupu odpadu z papiera pdf

Zmluva o dotácií pdf

Zmluva o poskytnutí dotácie pdf

Zrušenie predkupného práva pdf

Zmluva na akciu noc muzeií a gelérií pdf

Dodatok k zmluve č. 1 - požiarna zbrojnica pdf

Zmluva o poskytnutí dotácie pdf

Zmluva o poskytnutí dotácie - Ľudový jarmok pod Vŕbičkami pdf

Zrušenie predkúpneho práva
pdf

Nájomná zmluva - Miháliková pdf

Zmluva o dotácií  pdf

NÁJOMNÁ ZMLUVA - Richter  pdf

NÁJOMNÁ ZMLUVA - Paulíková pdf

NÁJOMNÁ ZMLUVA - Hruška pdf

NÁJOMNÁ ZMLUVA - Dado pdf

NÁJOMNÁ ZMLUVA - Brída pdf

Dodatok k zmluve T+T  pdf

Nájomna zmluva Kanianka  pdf

NÁJOMNÁ ZMLUVA - Kurina pdf

Nájomná zmluvy - Adamcová pdf
Nájomná zmluvy - Čicmancová
pdf

Zmluva o dielo - Jarmok pod vŕbičkami - dotacia  pdf

Zmluva o dielo - Jarmok pod vŕbičkami - dotacia pdf

Zmluva o dielo - hodová zábava pdf


Zmluva o dodávke plynu  pdf

NÁJOMNÁ ZMLUVA - Boteková  pdf

NÁJOMNÁ ZMLUVA - Paulíková, Kochan pdf

NÁJOMNÁ ZMLUVA - Lehotská, Randziak pdf

NÁJOMNÁ ZMLUVA - Hanko pdf

NÁJOMNÁ ZMLUVA - Čertíková, Čertík pdf

Zmluva o poskytnutí dotácie pdf

Zmluva - pasport cintorína
pdf

Zmluva - o spracúvaní osobných údajov
pdf


Zmluva o poskytnutí dotácie
pdf

Zmluva viacúčelové ihrisko pdf

Zmluva - Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce - zverejnená dňa 18.10.2019
pdf

Zberné suroviny Žilina - Zmluva pdf

Zmluva o poskytnutí dotácie - posilňovňa zverejnené 5.11.2019 pdf

Dohoda-hydrologická sieť pdf

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi pdf

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi pdf


Zmluva o aktualizácií programov pdf

Zmluva o prenájme pozemku pdf

Dohoda - Aktivačná činnosť pdf

NÁJOMNÁ ZMLUVA - Matiašková pdf

NÁJOMNÁ ZMLUVA - Gulík pdf

NÁJOMNÁ ZMLUVA Hanuska-Cígerová pdf

D1 - Zmluva_o_výpožičke Nedožery-Brezany pdf

Stredoslovenská - Zmluva o pripojení Družstevná pdf

Stredoslovenská - Zmluva o pripojení V.B. Nedožerského pdf

Zmluva o spracovani miezd pdf

Kúpna zmluvapdf

Zmluva Telecom001 pdf

Zmluva - Energie 2 pdf

NZ - Laco pdf

NZ - Kittelová pdf

NZ - KINET pdf

NZ - INSPIRA pdf

NZ - HEBI VITAL pdf

NZ - Greschnerová pdf

NZ - Ados Szibillová pdf

Zmluva o poskytovaní služieb pdf

NZ -Medium Med pdf

NZ -Majeríková pdf

NZ - Urbár Brezany pdf

NZ - Turčan pdf

NZ - Terrytex pdf

NZ - Luprichová Mária pdf

NZ - LSP Žiar pdf

Zmluva SSD pdf

PZ_na_§12 pdf

PZ_na_§10 pdf

NZ-Karáseková2 pdf

Kúpna zmluva IKT vybavenie - účinná 31.1.2020pdf

Kúpna zmluva školský nábytok - účinná 31.1.2020 pdf

Energie 2 - dodatok 001 pdf

Zmluva o výpožičke - IVECO CAS 15 pdf

Zmluva kopírka  pdf

Zmluva dotácia OZ Teofil pdf

NZ-Letotská, Randziak pdf

Zmluva právne služby pdf

Zmluva účtovníctvo pdf

Zmluva o poskytnutí dotácie TJ družstevník pdf

Zmluva o poskytnutí dotácie  pdf

Zmluva o poskytnutí dotácie  pdf

NZ-Ďurišová, Hrdýpdf

Zmluva - didaktické pomôcky špeciálna účebňa zverejnena 3.4.2020  pdf

Zmluva o kontrolnej činnosti EKOTEC pdf

Zmluva o dielo pdf

HNM zmluva o výpožičke pdf

Príkazná zmluva Poruba-Nedožery-Brezany pdf

Zmluva o audite pdf

Nájomná zmluva Poruba pdf

Zmluva - stavebné úpravy kultúrno spoločenskej miestnosti zverejnená 26.6.2020  pdf

Zmluva o dielo pdf

Nájomná zmluva pdf

Zmluva o inzercii pdf

Zmluva o vykonávaní bezpečnostnotechnickej služby pdf

Zmluva o dotácií pdf

Poistná zmluva pdf

Nájomná zmluva-Humaj, Humajová pdf

Nájomná zmluva - Škultétyovápdf

Nájomná zmluva-Bartošová pdf

NZ_Mihokpdf

NZ_Sojkovápdf

NZ_Súlovskápdf

NZ_Šimopdf

NZ_Valovičpdf

NZ_Vážanpdf

NZ_Leitmanpdf

NZ_Lehotskápdf

NZ_Greschnerpdf

NZ_Boškovápdf

NZ_Reginapdf

NZ_Hassanpdf

Nájomna zmluva Kanianka pdf

Zmluva výmena obrubníkov pdf

Zmluva strecha - dohoda o ukončení pdf

Zmluva strecha pdf

Zmluva cesta Kopaničky pdf

Zmluva jedlé olejepdf

Zmluva štrky pdf

Dodatok k zmluve právne služby  pdf