Komunálna poisťovňa, a.s. - poistná zmluva pdf

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balíček pdf

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb pdf

Zmluva o poskytovaní verejných služieb pdf

Zmluva o vykonanie diela - Jozef Pekár pdf

Pravna služba Obec Nedožery-Brezany pdf

Zmluva o spracovávaní miezd pdf

Zmluva o spracovaní osobných údajov pdf

Zmluva o prenájme pozemku pdf

Nájomná zmluva Kanianka pdf

Dohoda UPSVAR pdf

Nájomná zmluva pdf

Zmluva o poskytnutí dotácií pdf

Zmluva o výkone výkupu odpadu z papiera pdf

Zmluva o dotácií pdf

Zmluva o poskytnutí dotácie pdf

Zrušenie predkupného práva pdf

Zmluva na akciu noc muzeií a gelérií pdf

Dodatok k zmluve č. 1 - požiarna zbrojnica pdf

Zmluva o poskytnutí dotácie pdf

Zmluva o poskytnutí dotácie - Ľudový jarmok pod Vŕbičkami pdf

Zrušenie predkúpneho práva
pdf

Nájomná zmluva - Miháliková pdf

Zmluva o dotácií  pdf

NÁJOMNÁ ZMLUVA - Richter  pdf

NÁJOMNÁ ZMLUVA - Paulíková pdf

NÁJOMNÁ ZMLUVA - Hruška pdf

NÁJOMNÁ ZMLUVA - Dado pdf

NÁJOMNÁ ZMLUVA - Brída pdf

Dodatok k zmluve T+T  pdf

Nájomna zmluva Kanianka  pdf

NÁJOMNÁ ZMLUVA - Kurina pdf

Zmluva o dielo - Jarmok pod vŕbičkami - dotacia  pdf

Zmluva o dielo - Jarmok pod vŕbičkami - dotacia pdf

Zmluva o dielo - hodová zábava pdf


Zmluva o dodávke plynu  pdf

NÁJOMNÁ ZMLUVA - Boteková  pdf

NÁJOMNÁ ZMLUVA - Paulíková, Kochan pdf

NÁJOMNÁ ZMLUVA - Lehotská, Randziak pdf

NÁJOMNÁ ZMLUVA - Hanko pdf

NÁJOMNÁ ZMLUVA - Čertíková, Čertík pdf

Zmluva o poskytnutí dotácie pdf

Zmluva - pasport cintorína
pdf

Zmluva - o spracúvaní osobných údajov
pdf


Zmluva o poskytnutí dotácie
pdf

Zmluva viacúčelové ihrisko pdf