Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)
Všeobecne záväzné nariadenia 2010 Vytlačiť E-mail

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia sú k dispozícii na nahliadnutie v úradných hodinách na chodbe obecného úradu alebo v kancelárii starostu obce.


2010

č.1

VZN o organizácii miestneho referenda


č.2
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2011.
č.3
VZN o dani z nehnuteľností