Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)
Všeobecne záväzné nariadenia 2000 Vytlačiť E-mail

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia sú k dispozícii na nahliadnutie v úradných hodinách na chodbe obecného úradu alebo v kancelárii starostu obce.

rok 2000

č.4
VZN Všeobecná úprava vzájomných vzťahov, práv a povinnosti v obci