Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)
zmluvy 2017 Vytlačiť E-mail

 

podpísané zverejnené Január
5.1.2017 6.1.2017 Kúpna zmluva - Priemstav Stavebná, a.s. + príloha pdf
9.1.2017 20.1.2017 Nájomná zmluva p. Gulik Peter pdf
16.1.2017 24.1.2017 Nájomná zmluva - Ados Szibillová s.r.o. pdf
29.12.2016 24.1.2017 Nájomná zmluva - Hebi vital s.r.o. pdf
25.1.2017 31.1.2017 Slovak Telecom, a.s. - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb pdf
29.12.2016 31.1.2017 Nájomná zmluva - Urbár PS Brezany pdf
Február
1.2.2017 18.2.2017 Zmluva o poskytnutí služby pdf
20.2.2017 20.2.2017 Zmluva o dielo pdf
Marec
10.3.2017 14.3.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie Tenisový klub Raketa pdf
10.3.2017 14.3.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie TJ Družstevník Nedožery-Brezany pdf
28.2.2017 27.3.2017 Zmluva - IS Helios Wéčko pdf
25.3.2017 27.3.2017 Zmluva o nájme pozemku pdf
25.3.2017 27.3.2017 Dohoda o skončení nájmu pdf
5.3.2017 31.3.2017 Mandátna zmluva  - verejné obstarávanie pdf
Apríl
31.3.2017 3.4.2017 Nájomná zmluva - p. Ďurišová K.; p. Hrdý P. pdf
10.4.2017 11.4.2017 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania pdf
10.4.2017 11.4.2017 Zmluva o zriadení vecného bremena pdf
31.3.2017 21.4.2017 Nájomná zmluva - Pittner, Pittnerová pdf
21.4.2017 Zmluva o výpožičke - HNM-ZV-7-2017 pdf
25.4.2017 27.4.2017 Dodatok č.5 k zmluve o prevádzkovaní pohrebiska pdf
Máj
13.4.2017 4.5.2017 Zmluva o spracovaní podkladov k VO-dodávka vretenovej kosačky Malak 1840 alebo ekvivalent pdf
31.3.2017 4.5.2017 Nájomná zmluva - Hodžová, Marhefka pdf
26.4.2017 18.5.2017 Zmluva o spracovaní podkladov k VO-dodávka 2ks kontajnery KOMA alebo ekvivalent-bufet pdf
12.4.2017 21.5.2017 Zmluva č. 20170187 o poskytnutí dotácie pdf
10.5.2017 21.5.2017 Kúpna zmluva - JAMP, s.r.o. (vretenová kosačka Malak 1840 a vertikulátor) pdf
19.5.2017 23.5.2017 Zmluva o dielo - spracovanie územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obytnej zóny v Nedožeroch-Brezanoch pdf
29.5.2017 30.5.2017 Zmluva č. 57022 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR pdf
Jún
23.5.2017 1.6.2017 Zmluva o dielo č. 179119 - KOMA SLOVAKIA s.r.o. pdf
19.5.2017 7.6.2017 Zmluva o spolupráci pri zabezpečení propagácie podujatia ,,Noc múzeí a galérií 2017,, pdf
29.4.2017 13.6.2017 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie pdf
26.6.2017 26.6.2017 Zmluva o dielo na zhotovenie stavby ,,Zateplenie objektu obecného úradu Nedožery-Brezany,, pdf
26.6.2017 28.6.2017 Mandátna zmluva pdf
5.5.2017 28.6.2017 Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby pdf
Júl
30.6.2017 5.7.2017 Nájomná zmluva na nebytový priestor pdf
28.6.2017 5.7.2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov - Lesné pozemkové spoločenstvo Žiar pdf
13.7.2017 25.7.2017 Nájomná zmluva - p.Mihok, p.Mihoková pdf
13.7.2017 25.7.2017 Nájomná zmluva - p.Valovič, p. Valovičová pdf
13.7.2017 25.7.2017 Nájomná zmluva - p. Vážan, p. Vážanová pdf
13.7.2017 25.7.2017 Nájomná zmluva - p. Šimo, p. Šimová pdf
13.7.2017 25.7.2017 Nájomná zmluva - p. Súlovská pdf
13.7.2017 25.7.2017 Nájomná zmluva - p. Sojková pdf
13.7.2017 25.7.2017 Nájomná zmluva - p. Leitman, p. Leitmanová pdf
13.7.2017 25.7.2017 Nájomná zmluva - p. Hassan pdf
13.7.2017 25.7.2017 Nájomná zmluva - p. Bošková pdf
13.7.2017 25.7.2017 Nájomná zmluva - p. Borák pdf
13.7.2017 25.7.2017 Nájomná zmluva - p. Bartošová pdf
13.7.2017 31.7.2017 Nájomná zmluva - p. Regina, p. Reginová pdf
13.7.2017 31.7.2017 Nájomná zmluva - p. Greschner, p. Greschnerová pdf
August
1.8.2017 4.8.2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb pdf
30.6.2017 4.8.2017 Nájomná zmluva - p. Kvočik, p. Znamenáková pdf
23.6.2017 4.8.2017 Kúpna zmluva - hasičská Avia pdf
13.7.2017 9.8.2017 Nájomná zmluva - p. Švecová pdf
1.8.2017 17.8.2017 Zmluva o dielo pdf
5.8.2017 17.8.2017 Zmluva o vykonanie diela pdf
9.8.2017 20.8.2017 ZMLUVA č. 0069-PRB-2017 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov pdf
9.8.2017 20.8.2017 ZMLUVA č. 0070-PRB-2017 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti pdf
11.8.2017 21.8.2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov pdf
14.8.2017 21.8.2017 Zmluva o úvere pdf
September
14.8.2017 7.9.2017 Hromadná licenčná zmluva SOZA - Hodové slávnosti pdf
14.9.2017 14.9.2017 ŠFRB-Záložná zmluva č. 300-91-2017 pdf
8.9.2017 28.9.2017 Zmluva o dielo pdf
27.9.2017 28.9.2017 Zmluva o spolupráci pri zabezpečení regionálnych podujatí a materiálov v oblasti občiansianskej obradnosti pdf
25.9.2017 9.10.2017 Nájomná zmluva - p. Mečiar + manželka pdf
5.10.2017 9.10.2017 Zmluva o bežnom účte pdf
5.10.2017 9.10.2017 Zmluva o bežnom účte pdf
25.9.2017 9.10.2017 Nájomná zmluva -p.Lehotská, p. Randziak pdf
25.9.2017 9.10.2017 Nájomná zmluva - p. Žilová pdf
12.10.2017 16.10.2017 Poistná zmluva - poistenie bytového domu pdf

 

Verzia 1.5.25 Nedožery-Brezany# Title Published Front Page Poradie Save Order Vstupná úroveň Section kategória Autor Dátum Zobrazení ID

1 zmluvy 2015 Published Nie Presun dole Public

Administrator 08.01.14 1377 233
2 zmluvy 2014 Published Nie Presun hore Presun dole Public

Administrator 08.01.14 2147 205
3 Zmluvy 2013 Published Nie Presun hore Presun dole Public

Administrator 01.01.13 2642 176
4 Zmluvy 2012 Published Nie Presun hore Presun dole Public

Administrator 09.01.12 3005 131
5 Zmluvy 2011 Published Nie Presun hore Public

Administrator 09.02.11 5496 87
Čaká Published, but is Čaká | Viditeľné Published and is Aktuálny | Ukončené Published, but has Expirované | Ukončené Nepublikované | Archivované Archivované
Kliknite na ikonu na prepnutie pozície.