Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)
Január 2018 Vytlačiť E-mail

 

prijaté na OÚ zverejnené Január
5.1.2018 5.1.2018 DITIS, a.s. - prehliadka systému kamier pdf
5.1.2018 5.1.2018 GVK & Ac, s.r.o. - systém ochrany pred požiarmi pdf
5.1.2018 5.1.2018 SECURITAS Sk s.r.o. - monitorovanie objektu pdf
5.1.2018 5.1.2018 Slovak Telekom - služby pdf
4.1.2018 5.1.2018 Energy Europe, SE - záloha za dodávku elektriny a služieb (1) pdf
4.1.2018 5.1.2018 Energy Europe, SE - záloha za dodávku elektriny a služieb (2) pdf
4.1.2018 5.1.2018 Energy Europe, SE - záloha za dodávku elektriny a služieb (3) pdf
4.1.2018 5.1.2018 Energy Europe, SE - záloha za dodávku elektriny a služieb (4) pdf
4.1.2018 5.1.2018 Energy Europe, SE - záloha za dodávku elektriny a služieb (5) pdf
4.1.2018 5.1.2018 KPN REAL, spol. s r.o. - obedy pdf
4.1.2018 5.1.2018 MJP consult, s.r.o. - služby pdf
4.1.2018 5.1.2018 Orange - služby(1) pdf
3.1.2018 5.1.2018 StVPS, a.s. - čistenie kanalizácie pdf
3.1.2018 5.1.2018 T+T, a.s. - poplatok pdf
3.1.2018 5.1.2018 T+T, a.s. - komunálny odpad pdf
3.1.2018 5.1.2018 StVPS, a.s. - vodné a stočné (2) pdf
3.1.2018 5.1.2018 Orange - služby pdf
3.1.2018 5.1.2018 StVPS, a.s. - vodné a stočné pdf
4.1.2018 5.1.2018 ČSOB, a.s - poistné pdf
4.1.2018 5.1.2018 ČSOB, a.s - poistné pdf
3.1.2018 5.1.2018 Fireport-122017 pdf
10.1.2018 10.1.2018 LEPEKO, s.r.o. - rekonštrukcia elektroinštalácie pdf
10.1.2018 10.1.2018 JAN FLIMEL - výmena skla v bytovom dome pdf
10.1.2018 10.1.2018 JAN FLIMEL - výmena skla na zdravotom stredisku pdf
9.1.2018 10.1.2018 Ferdinand Žigo - servis softvéru pdf
10.1.2018 10.1.2018 eRPe servis, s.r.o. - outsourcing IT pdf
10.1.2018 14.1.2018 VF za elektrinu FVF17307982 pdf
10.1.2018 14.1.2018 VF za elektrinu FVF17307981 pdf
10.1.2018 14.1.2018 VF za elektrinu FVF17307980 pdf
10.1.2018 14.1.2018 VF za elektrinu FVF17307979 pdf
10.1.2018 14.1.2018 UNIMAT spol. s r.o. - čistenie kotla pdf
10.1.2018 14.1.2018 PETIC - pohrebé služby pdf
10.1.2018 14.1.2018 KA-VT - kancelársky materiál pdf
11.1.2018 14.1.2018 VF za elektrinu FVF17308731 pdf
11.1.2018 14.1.2018 SOZA - hudobná produkcia pdf
11.1.2018 14.1.2018 ES-SLOVAKIA, s.r.o. - služby pdf
12.1.2018 14.1.2018 VF za elektrinu FVF17309070 pdf
12.1.2018 14.1.2018 VF za elektrinu FVF17309069 pdf
12.1.2018 14.1.2018 VF za elektrinu FVF17309068 pdf
12.1.2018 14.1.2018 VF za elektrinu FVF17309067 pdf
12.1.2018 14.1.2018 VF za elektrinu FVF17309065 pdf
12.1.2018 14.1.2018 VF za elektrinu FVF17309065 pdf
12.1.2018 14.1.2018 VF za elektrinu FVF17309076 pdf
12.1.2018 14.1.2018 VF za elektrinu FVF17309075 pdf
12.1.2018 14.1.2018 VF za elektrinu FVF17309074 pdf
12.1.2018 14.1.2018 VF za elektrinu FVF17309073 pdf
12.1.2018 14.1.2018 VF za elektrinu FVF17309072 pdf
12.1.2018 14.1.2018 VF za elektrinu FVF17309071 pdf
12.1.2018 14.1.2018 VF za elektrinu FVF17309081 pdf
12.1.2018 14.1.2018 VF za elektrinu FVF17309080 pdf
12.1.2018 14.1.2018 VF za elektrinu FVF17309079 pdf
12.1.2018 14.1.2018 VF za elektrinu FVF17309078 pdf
12.1.2018 14.1.2018 VF za elektrinu FVF17309077 pdf
12.1.2018 14.1.2018 VF za elektrinu FVF17309086 pdf
12.1.2018 14.1.2018 VF za elektrinu FVF17309085 pdf
12.1.2018 14.1.2018 VF za elektrinu FVF17309084 pdf
12.1.2018 14.1.2018 VF za elektrinu FVF17309083 pdf
12.1.2018 14.1.2018 VF za elektrinu FVF17309082 pdf
12.1.2018 14.1.2018 VF za elektrinu FVF17309087 pdf
12.1.2018 14.1.2018 VF za elektrinu FVF17309088 pdf
12.1.2018 14.1.2018 VF za elektrinu FVF17309089 pdf
12.1.2018 14.1.2018 VF za elektrinu FVF17309116 pdf
12.1.2018 14.1.2018 VF za elektrinu FVF17309117 pdf
15.1.2018 15.1.2018 UNIMAT spol. s r.o. pdf
15.1.2018 15.1.2018 OSP, a.s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie pdf
15.1.2018 15.1.2018 Občianske združenie Hornonitrie - členské za rok 2018 pdf
15.1.2018 15.1.2018 IVES Košice - služby pdf
15.1.2018 15.1.2018 BAK, spol. s r.o. - Oprava kúpelne a WC pdf