Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)
Faktúry
Vytlačiť E-mail
Obsah článku
Január 2012
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December
Všetky stránky

Január
prijaté na OÚ zverejnené
5.1.2012 1.2.2012 Plyn budova OcÚ
5.1.2012 1.2.2012 Plyn bytovky - SOI - 3
5.1.2012 1.2.2012 Plyn bytovky - SOI-1
5.1.2012 1.2.2012 Plyn bytovky - SOII - 1
5.1.2012 1.2.2012 Plyn bytovky - SOII - 2
5.1.2012 1.2.2012 Plyn bytovky - SOII - 3
5.1.2012
1.2.2012 Plyn bytovky- SOI - 2
5.1.2012
1.2.2012 Plyn bytovky SOIII - 1
5.1.2012
1.2.2012 Plyn bytovky SOIII - 2
5.1.2012
1.2.2012 Plyn bytovky SOIII - 3
5.1.2012
1.2.2012 Plyn OcÚ - stará škola
5.1.2012
1.2.2012 Uloženie odpadu
5.1.2012
1.2.2012 Vývoz odpadu
6.1.2012 1.2.2012 Dažďová kanalizácia
6.1.2012 1.2.2012 Outsourcing
9.1.2012
1.2.2012 T-com
10.1.2012
1.2.2012 Použitie plošiny na VO
12.1.2012
1.2.2012 BOZP a PO
12.1.2012
1.2.2012 Odborná literatúra
12.1.2012 1.2.2012 Plyn bytovky 1
12.1.2012 1.2.2012 Plyn bytovky 2
12.1.2012 1.2.2012 Plyn bytovky 3
12.1.2012 1.2.2012 Plyn bytovky 4
12.1.2012 1.2.2012 Plyn bytovky 5
12.1.2012 1.2.2012 Plyn bytovky 6
12.1.2012 1.2.2012 Plyn bytovky 7
12.1.2012 1.2.2012 Plyn bytovky 8
12.1.2012 1.2.2012 Plyn bytovky 9
12.1.2012 1.2.2012 Plyn bytovky 10
16.1.2012
1.2.2012 Plyn stará škola
16.1.2012 1.2.2012 Plyn OcÚ
16.1.2012 1.2.2012 Plyn bytovky 11
16.1.2012 1.2.2012 Plyn bytovky 12
16.1.2012 1.2.2012 Plyn bytovky 13
17.1.2012
1.2.2012 Oprava kopírky
17.1.2012 1.2.2012 Bytovky 14
17.1.2012 1.2.2012 Bytovky 15
17.1.2012 1.2.2012 Bytovky 16
17.1.2012 1.2.2012 Bytovky 17
17.1.2012 1.2.2012 Finančný spravodajca
17.1.2012 1.2.2012 Posypový materiál
17.1.2012 1.2.2012 ŠFRB
19.1.2012
1.2.2012 Posyp miestnych komunikácií
20.1.2012
1.2.2012 Účtovníctvo ROPO a obcí
20.1.2012
1.2.2012 Územný plán
24.1.2012 1.2.2012 Poistka kompostovací voz
24.1.2012 1.2.2012 Poistka traktor
31.1.2012
1.2.2012 Odhŕňanie