Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)
Verejné vyhlášky Vytlačiť E-mail

 

zverejnené
26.09.2017 Oboňa termon garáž zmena termínu NB pdf
13.09.2017 Oboňa termon garáž NB pdf
28.08.2017 inf. o začatí spr. konania Pekár N pdf
2.8.2017 SSE zahustenie TS pri obchode NB 1 pdf
27.6.2017 Iljin SÚ spev. pl. NB 2017 pdf
27.6.2017 Matuška RD 1 NB pdf
6.6.2017 Štiffel príst. RD NB 2017 pdf
5.6.2017 Píšová prest. RD NB pdf
18.05.2017 NRV Invest RD 2 NB pdf
18.05.2017 NRV Invest RD 1 NB pdf
17.05.2017 Matuška RD NB pdf
18.04.2017 Iljin st. úpravy spev.pl. SP NB 2017 pdf
18.04.2017 Píšová prestavba RD NB pdf
5.04.2017 Štiffel príst. a nadstavba RD NB pdf
4.04.2017 mesto PD rek MŠ Matušku NB pdf
28.02.2017 obec Lazany telocvičňa NB pdf
07.02.2017 mesto PD rek. MŠ NB pdf
24.01.2017 inf. o začatí spr. konania Humajova NB pdf
23.1.2017 inf. o začatí spr. konania obec NB stromy ZŠ PO 2016 pdf
16.1.2017 obec LA telocvičňa NB pdf
21.12.2016 inf. o začatí spr. konania Dolinaj NB 2016 pdf
30.11.2016 Iljin výstavba naklad. rámp NB pdf
30.11.2016 Iljin príst. spev. pl. NB 2016 pdf
29.11.2016 inf. o začatí spr. konania Toth NB 2016 pdf
23.11.2016 inf. o začatí spr. konania Znamenakova NB 2016 pdf
22.11.2016 Gašparova rek. RD NB pdf
25.10.2016 inf. o začatí spr. konania Ďurdina NB 2016
pdf
19.10.2016 Iljin prístavba rampy NB pdf
19.10.2016 Iljin prístavba spev.pl. SP NB pdf
18.10.2016 inf. o začatí spr. konania Urbar NB 2016 pdf
18.10.2016 inf. o začatí spr. konania Kobelova NB 2016 pdf
10.10.2016 inf. o začatí spr. konania vl. byt.dom s.č . 337 NB 2016 pdf
10.10.2016 inf. o začatí spr. konania Píšová NB 2016 pdf
22.9.2016 Gašparova rek. RD NB pdf
14.09.2016 inf. o začatí spr. konania Pažický NB 2016 pdf
17.08.2016 Valek RD NB pdf
11.07.2016 Bunda RD NB pdf
6.07.2016 Valek RD NB pdf
19.05.2016 Bunda RD NB pdf
inf. o začatí spr. konania Štefíček NB 2 016 pdf
Oznámenie o dražbe pdf
inf. o začatí spr. konania ILJIN NB 2016 pdf
Oznámenie o opakovanej dražbe pdf
Liktor RD NB pdf
Liktor RD NB pdf
inf. o začatí spr. konania Hromada NB 2016 pdf
mesto Pa  dets.ihrisko Športová ÚR+využ. NB pdf
Stejskal RD2 NB pdf
Priemstav ZspD BD NB pdf
SSE zahustenie trafo Richterová NB pdf
Hromada prístavba RD NB pdf
Zbiňovec záhr. domček NB pdf
inf. o začatí spr. konania Kudolániová 2015 pdf
Stejskal 2-2 RD NB pdf
Hromada Lad. prístavba RD NB pdf
mesto Pa ihriska + využitie Športová NB pdf
inf. o začatí spr. konania obecPO kostol 2015 NB pdf
Stejskal RD1 NB pdf
inf. o začatí spr. konania Ondovčinová 2015 pdf
Zbiňovec záhr. domček NB pdf
Stejskal 2 RD NB pdf
Vlk IBV, komun, siete NB pdf
mesto Pa ihriska + využitie riečna NB
inf. o začatí spr. konania COOP Jednota Prievidza 2015
Vlk IBV Kom, vod, plyn NB
Ješík povolenie RD, Zdravotechnika - kanalizácia a ČOV
Ješík RD stavebné povolenie
mesto Pa rozhodnutie o stav. uzávere
inf. o začatí spr. konania Paule 2015
SSE richterová NB
Ing. Ješík oznámenie - vodná stavba
inf. o začatí spr. konania Peticová 2015
Ješík RD NB
Ješík RD NB
Mokrý predl SP RD NB
Mokrý predl. SP RD NB
inf. o začatí spr. konania Urbár NB 2014
Priemstav BD MK NB 2014
mesto Pa uzávera NB
Bartošová príst. balkona NB
inf. o začatí spr. konania obec PO 2014 NB
Mokrý RD+prev.NB
Svitok výzva Prístrešok 2014 NB
Priemstav BD NB
ozn. o podanom odvolaní obec Lazany nar. odst. stavby 2014 NB
oprava chyby v písaní nariad. odst. RD obec Lazany NB 2014
Bartošová príst.balkona NB
inf. o začatí spr. konania Šimo 2014
obec NB oceľ. garáž LA
Priemstav byt.dom SP NB 2014
Priemstav byt.dom NB
Priemstav BD NB
obec NB garáž
Svitok prístrešok NB2014
Oznámenie o začatí konania vo veci odstránenia stavby
KPN REAL Prístavba Raketa NB
zastavenie UK, DODO AUTO
Priemstav ND
mesto Pa  dets.ihrisko Cyrila, Gorkého ÚR+využ. NB
NB roz.naraid.odst.RD LA2014
KPN REAL pol. objekt prístavba NB
KPN real príst.raketa
mesto Prievidza ihriska + využitie Gorkého, Cyrila NB
KPN REAL Prístavba polyf.objekt NB
DODO-AUTO
nevyhnutné úpravy RD 601
Flimel výzva nevyh. úpravy NB 2013
Stavebné povolenie - Ing. Tatiana Richterová
Prístupová komunikácia - oznámenie
Oznámenie o zmene stavby pred dokončením
Oznámenie o zmene stavebného konania-Hromadová
Predĺženie dokončenia stavby
Oznámenie o dodatočnom povolení stavby
Oznámenie o začatí  spojeného územného a stavebného konania
Oznámenie o začatí doplnkového spojeného územného a stavebného konania
Oznámenie o začatí  územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním - Zahustenie DTS, RICHTEROVÁ“ objekt SO-01 Prípojka VN, trafostanica, NN rozvody – líniová stavba
Oznámenie o začatí  spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním - Stavebné úpravy rodinného domu
Stavebné povolenie Michal Hoffman
SSE Zahustenie trafo NB
Pažický nadstavba RD NB
SSE zahustenie trafo NB
Sibert prestavba RD NB
SSE trafostanica NB
ČOV Prievidza-1. etapa
výzva na realizáciu nevyhnutných úprav na RD s.č. 530