Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)
Všeobecne záväzné nariadenia 2017 Vytlačiť E-mail

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia sú k dispozícii na nahliadnutie v úradných hodinách na chodbe obecného úradu alebo v kancelárii starostu obce.

2017

č.1

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2011 o pohrebníctve

pdf
č.2 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom
pdf