Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)
Všeobecne záväzné nariadenia 2004 Vytlačiť E-mail

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia sú k dispozícii na nahliadnutie v úradných hodinách na chodbe obecného úradu alebo v kancelárii starostu obce.


rok 2004

č.1
VZN o určení školského obvodu školy zriadenej obcou Nedožery–Brezany