Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)
Starosta obce Vytlačiť E-mail

JUDr. Martin Mokrý

Tel: 046/54 851 00

Fax: 046/54 853 80

Mobil: 0905 823 555
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

Starosta obce

 

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách.  Spôsob volieb je upravený v osobitných predpisoch.

Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkoprávnych vzťahoch obce a
v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom (§ 13 ods. 5 zák.  č. 369/1990 Zb.), v daňových a poplatkových vzťahoch je daňovým orgánom (§ 1a písm. b/  zák.  č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení zmien a doplnkov).


Starosta najmä:

a)       zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,

b)       vykonáva obecnú správu,

c)       zastupuje obec navonok - vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,

d)       rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, štatútom obce, alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu,

e)       uschováva erb obce, vlajku obce a pečať obce a používa obecné symboly,

f)        podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce. 

Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom.  Toto svoje rozhodnutie musí prerokovať v obecnej rade, avšak uznesením obecnej rady nie je viazaný.

Rozsah úväzku starostu obce  stanovuje obecné zastupiteľstvo na celé budúce funkčné obdobie a nemožno ho počas funkčného obdobia meniť.

Činnosť starostu

júl 2011, august 2011, september 2011, október 2011, november 2011, december 2011, január 2012, február 2012, marec 2012, apríl 2012, máj 2012jún 2012, júl 2012, august 2012, september 2012, október 2012, november 2012, december 2012, január 2013, február 2013, apríl 2013, máj 2013, jún 2013, júl 2013 august 2013september 2013, október 2013, november2013, december2013, január 2014, február 2014, marec 2014, apríl 2014, máj 2014, jún 2014, september 2014

 

Súbory cookies nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Pre viac informácií o cookies kliknite tu.

Akceptujem cookies na tejto stránke