Zavíta k nám Mikuláš Vytlačiť

Milé deti

Zavíta k nám Mikuláš

6.12.o 16.00 hod.

v kultúrno-spoločenskej miestnosti OcÚ

Mikuláš má pre vás darčeky pripravené