Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)
Oznamy obce Nedožery-Brezany
Zisťovanie Štatistického úradu SR Vytlačiť E-mail

nrsr Zisťovanie Štatistického úradu SR pdf

 
Výsledky volieb do NR SR 2016 Vytlačiť E-mail

narodna rada

Výsledky volieb do NR SR 2016

Okrsok 1 pdf

Okrsok 2   pdf

 
Kanalizácia Vytlačiť E-mail

obecny urad

 

Na základe najnovších informácií od Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Banská Bystrica,

si Vás dovoľujeme informovať, že podaná žiadosť na Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) pre

pripravovanú stavbu

 

„Aglomerácia Nedožery-Brezany – kanalizácia“

úspešne

absolvovala administratívnu kontrolu, ako aj odbornú kontrolu predloženej žiadosti.

V súčasnosti na MŽP SR prebieha proces prípravy zmluvy o pridelení nenávratných finančných prostriedkov.

 
Priznanie k dani z nehnuteľností Vytlačiť E-mail

Obec Nedožery-Brezany upozorňuje občanov, ktorým vznikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľností,

že v termíne do 31. januára 2016
musia podať Priznanie k dani z nehnuteľností na obecnom úrade.

 

 

 

Pripomíname daňovníkom, u ktorých došlo k zmene výmery pozemku, účelu využitia, k nadobudnutiu ďalšieho majetku cez ROEP, resp. k zániku vlastníctva a majetku a pod.,
aby v termíne do 31. januára 2016
podali Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností na obecnom úrade.

Zároveň upozorňujeme, že žiadosti na vrátenie časti poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad je potrebné spolu s požadovanými dokladmi v zmysle všeobecne záväzného nariadenia doručiť na obecný úrad do 31.1.2016.“

 
Obecný úrad bude dňa 30.12. a 31.12. zatvorený Vytlačiť E-mail

obedcny uradObecný úrad bude dňa 30.12. a 31.12. zatvorený!