Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)
Oznamy obce Nedožery-Brezany
Návrh hrobového rozmiestnenia Vytlačiť E-mail

Cintorín Nedožery-Brezany

Čítajte viac...
 
Informácia k ROEP Vytlačiť E-mail

Informácia k ROEP – register obnovy evidencie pozemkov sa realizuje v zmysle zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov


Čítajte viac...