Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)
Oznamy obce Nedožery-Brezany
Odpoveď ministra dopravy Vytlačiť E-mail
„Odpoveď ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na žiadosť starostov o zachovanie trate Prievidza - Nitrianske Pravno.“

odpoveď ministra dopravy
 
Zachovanie trate Prievidza - Nitrianske Pravno Vytlačiť E-mail

„Na základe požiadaviek obyvateľov obcí starostovia obcí dotknutých fungovaním trate Nitrianske Pravno – Prievidza uskutočnili viacero stretnutí so snahou zachovať prevádzku osobnej dopravy na tejto trati. Trenčiansky samosprávny kraj pripomienky týkajúce sa celého kraja zosumarizoval a odoslal Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, sekcia železničnej dopravy a dráh. Dňa 2.8.2012 nám bola doručená odpoveď, ktorá je uvedená v prílohe a z ktorej žiaľ vyplýva, že Ministerstvo dopravy z ďalším prevádzkovaním osobnej dopravy na tejto trati nepočíta.“

MDVRR SR - odpoveď

 
Prechádzka nedožerským chodníkom Vytlačiť E-mail

Nadácia SPP v spolupráci s Ekofondom vyhlásili nový partnerský program SPPoločne. Do termínu uzávierky sa prihlásilo takmer 700 projektov z celého Slovenska. Výberová komisia vybrala 240 projektov, ktoré postúpili do on-line hlasovania na www.sppolocne.sk. Do užšieho výberu postúpilo 80 projektov za región západ, medzi nimi aj projekt Prechádzka Nedižerským chodníkom. V prípade, že sa dostane medzi 10 najhodnotenejších pre región západ, Občianske združenie Hornonitrie vybuduje turistický náučný chodník v dĺžke 7,5 km, ktorý povedie priamo z obce Nedožery-Brezany do blízkych lesov. Po trase chodníka osadíme 4 ks informačných tabúľ, vyčistíme, sprístupníme a vyznačíme trasu chodníka pre turistov a cykloturistov a vybudujeme prístrešok pre turistov na jeho konci.

Hlasuje sa prostredníctvom mobilného telefónu BEZPLATNE. Po uvedení čísla, Vám bude zaslaný overovací kód, ktorý treba uviesť do príslušného políčka.

Odkaz na online hlasovanie :

http://www.sppolocne.sk/sk/prihlasene-projekty/detail-projektu/210?region=2&category=1

 
NONSTOP 2012 Vytlačiť E-mail

 
Karanténny škodca na jedlých gaštanoch Vytlačiť E-mail
Dňa 24.5.2012 bol v Slovenskej republike prvykrát identifikovaný nebezpečný karanténny škodlivý organizmus - hrčiarka gaštanová {Dryocosmus kuriphilus). Škodca napáda a v krátkom čase likviduje všetky stromy jedlých gaštanov, ktorých máme v Slovenskej republike vysadených celkove asi
na 1 500 hektároch, avšak veľké množstvo týchto stromov je vysadených v obciach v súkromných záhradách.


Poľnohospodársky ústav v Bratislave
Kontakt na fytoinšpektora