Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)
Oznamy obce Nedožery-Brezany
Register obnovy evidencie pozemkov Vytlačiť E-mail
Važení spoluobčania, Okresný úrad Prievidza, katastrálny odbor realizuje v katastrálnom územi Brezany a Nedožery register obnovenej evidencie pozemkov. Predmetom riešenia ROEP sú parcely registra E a C katastra nehnuteľnosti, ktoré nie sú zapísané na katastrálnom odbore Prievidza na listoch vlastníctva... 
ROEP  
 
2 % dane Vytlačiť E-mail

Vážení spoluobčania,

dovoľte požiadať Vás o pomoc a spoluprácu pri získavaní finančných prostriedkov poukázaním 2 % dane z príjmu právnických a fyzických osôb na činnosť občianskych združení vykonávajúcich činnosť na území obce, s ktorými obec bezprostredne spolupracuje a sú oprávnení prijímatelia takýchto prostriedkov.

Uvedené organizácie sú :

- futbalový oddiel TJ Družstevník Horná Nitra Nedožery-Brezany, ktorého hlavnou činnosťou je šport,

- rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou V. Benedikta Nedožery-Brezany, ktorého hlavnou činnosťou je podpora vzdelávania v základnej a materskej škole.

- SRRZ-RZ pri Materskej škole

Budeme radi, ak sa rozhodnete podporiť tieto združenia v našej obci.“


 
PRIZNANIE K DANI Vytlačiť E-mail

Vážení spoluobčania, s príchodom nového roka nám začínajú pribúdať i niektoré povinnosti. Jednou z nich je i povinnosť podania daňového resp. čiastkového daňového priznania, v prípade nadobudnutia vlastníctva k nehnuteľnosti, zmeny výmery pozemku, druhu ako i účelu využitia, k dani zo psa a to v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.Daňové priznanie je daňovník povinný podať správcovi dane, teda obci Nedožery-Brezany, najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka
za predchádzajúce obdobie t.j. rok 2013.

V prípade ďalších informácii alebo nejasností kontaktujte tel. č. 046/5485120


 
Ponuka práce Vytlačiť E-mail

Podmienky výberové konanie AP word

 
Pozvánka na výstavu fotografií Vytlačiť E-mail

 


Súbory cookies nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Pre viac informácií o cookies kliknite tu.

Akceptujem cookies na tejto stránke