Všeobecne záväzné nariadenia 2012 Print

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia sú k dispozícii na nahliadnutie v úradných hodinách na chodbe obecného úradu alebo v kancelárii starostu obce.

2012

č.1

VZN o záväzných častiach územného plánu obce (ÚPN – O) NEDOŽERY-BREZANY


č.2
VZN ktorým sa mení VZN č. 1-2009 o poskytovaní sociálnych služieb
č.3
VZN o výške príspevkov a školských zariadenia zriadených obcou Nedožery-Brezany
č.4
VZN o vyhradení miest a umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií na území obce Nedožery-Brezany
č.5
VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2002 o nakladaní s nájomnými bytmi pre rodiny a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím
č.6
VZN o dani z nehnuteľností, o dani za psa, o dani za ubytovanie a o dani za nevýherné hracie prístroje
č.7
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 

Súbory cookies nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Pre viac informácií o cookies kliknite tu.

Akceptujem cookies na tejto stránke